Informácie o letnej škole

TERMÍN

 

TERMÍN - 59. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca sa uskutoční v dvoch formách: prezenčne –

31. júla – 19. augusta 2023


 online – 1. augusta – 12. augusta 2023

DETAILNÝ PROGRAM 59. ročníka letnej školy SAS – program bude zverejnený v priebehu júla 2023

 

 

VÝUČBA

Výučba bude prebiehať v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Adresa:

Filozofická fakulta UK

Gondova 2

814 99  Bratislava

 

MAPA - ako sa môžete dostať z internátu / hotela Družba na Filozofickú fakultu UK.

PRIHLÁŠKY

PRIHLÁŠKA - VERZIA  A


Táto verzia je určená iba pre štipendistov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Môžete ju vyplniť až po získaní štipendia - každé štipendium predstavuje jedinečný kód, ktorý dostanete po výberovom konaní na ambasáde alebo na lektoráte. Bez použitia kódu nebude prihláška odoslaná.

Prihláška bude dostupná koncom marca 2023.