Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stimul

Poradenské a vydavateľské centrum Filozofickej fakulty UK - STIMUL

Riaditeľka:
PhDr. Daniela Gondová

Gondova ul. č. 2
814 99  Bratislava

tel.: +421 2 90131447
e-mail: stimulfphil.uniba.sk


STIMUL
vznikol v roku 1991 ako účelové zariadenie Filozofickej fakulty UK s hlavným zameraním na vydávanie neperiodickej literatúry, učebných materiálov a učebných pomôcok. V súčasnosti sa venuje najmä spracovaniu dokumentov v e-forme. Je registrovaným vydavateľstvom Filozofickej fakulty UK.