Konferencia o M. Kukučínovi

V zasadacích priestoroch Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa dňa 9. júna 2010 konala medzinárodná konferencia za účasti šiestich krajín vrátane Slovenska (vystúpili odborníci z oblasti literárnej vedy z Poľska, Česka, Ruska, Chorvátska a Francúzska), na ktorej odznelo viac ako dvadsať referátov o Kukučínovom živote a diele pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína, zapísaného do kalendára kultúrnych výročí UNESCO.

Na príprave konferencie sa podieľali Literárne informačné centrum v Bratislave,  Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Ústav slovenskej literatúry SAV, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska – Klub nezávislých spisovateľov.

(Správa prevzatá z: www.litcentrum.sk/51219)