K

KOLLÁR, Ján (1793 - 1852)

Ableitung und Erklärung des National-Namens Magyar (1827) [GOOGB]

Apologia to gest: Obrana, kterau se odrodilci, genž od swé národnosti Slowanské odstupugj, brániti chtěgj, ti pak kteřj w nj stogj, posilniti se mohau (1841)   [KRAM.NKP.CZ]

Básně Jana Kollára (1821)   [KRAM.NKP.CZ]

Cestopis druhý   [KRAM.NKP.CZ]

Cestopis obsahující cestu do Horní Italie a odtud přes Tyrolsko a Baworsko, se zwláštním ohledem na slawjanské žiwly roku 1841 konanau a sepsanau od Jana Kollára (1843)   [KRAM.NKP.CZ]   [GOOGB]  [GOOGB]  

Čjtanka, anebo, Kniha k Čjtánj pro mládež we sskolách slowanských w městech a w dědinách (1825)    [KRAM.NKP.CZ]

Čjtanka, anebo Kniha k Čjtánj, pro mládež we sskolách slowenských w městech a w dědinách (1844)    [KRAM.NKP.CZ]

Díla básnická Jana Kollára we dwau djljch (1845)   [KRAM.NKP.CZ]     [A.ORG]   [GOOGB]

Gmenoslow čili slownjk osobných gmen rozličných kmenů a nářečj národu slawenského sebraný od Jana Pačiče, rozmnožený, saustawený, latinským pjsmem a poznámenánjmi opatřený od Jana Kollára (1828)   [GOOGB]

Juridisch-politische Terminologie, für die slawischen Sprachen Österreichs (1850)   [GOOGB]

Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Morawany a Slowáky (1846)  [A.ORG]   [A.ORG]   [GOOGB]

Myšlenky o líbozwučnosti řečj wůbec, obzwláště českoslovanské (1822) /Krok 1822, částka III, s. 32-47 [GOOGB]/

Nábožný pohled na kraginu která gest matka ewangelickég wjry (1835)

Národnié zpiewanky čili pjsně swětské Slowáků w Uhrách gak pospolitého lidu tak i wyššjch stawů... (1834)   [GOOGB]

Národnié zpiewanky čili pjsně swětské Slowáků w Uhrách gak pospolitého lidu tak i wyššjch stawů... (1835)  [GOOGB]

Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku (1823 + 1827) (1988)  I zv.   [ZF.SME.SK]   II. zv.   [ZF.SME.SK]

Nedělnj, swátečné a přjležitostné Kázně a Řeči (1831)  [GOOGB]

Nedělnj, swátečné a přjležitostné Kázně a Řeči k napomoženj pobožné národnosti (1844)   [GOOGB]

Rozprawy o gmenách, počátkách i starožitnostech národu Slawského a geho kmeni   [KRAM.NKP.CZ]   [GOOGB]  [GOOGB]

Schematismus generalis ecclesiarum & scholarum evang. aug. conf. in Hungaria... (1838)   [GOOGB]   [MIRROR]   

Sláwa Bohyně a původ gména Slawuw čili Slawjanuw w listech k welectenému příteli panu P. J. Šafarjkovi od Jana Kollára s přjdawky srownalost indického a slawského žiwota, řeči a bájeslowj ukazugjcjmi (1839)   [KRAM.NKP.CZ]   [GOOGB]  [GOOGB]

Sláwy dcera (3 spevy) 1824   [GOOGB]

Sláwy dcera (5 spevov) (1832)  [KRAM.NKP.CZ]   [A.ORG]   [A.ORG]   [A.ORG]   [GOOGB]

Staroitalia slavjanská aneb objevy a důkazy živlů slavských v zeměpisu, v dějinách a v bájesloví, zvláště v řeči a v literatuře nejdávnějších vlaských a sousedních kmenů, z kterých zřejmo, že mezi prvotními osadníky a obyvateli této krajiny i Slavjané nad jiní četnější byli (1853)   [KRAM.NKP.CZ]

Tabule k Staroitalii slavjanské Jana Kollára   [KRAM.NKP.CZ]

Ueber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten der slawischen Nation   [KRAM.NKP.CZ]   [A.ORG]   [GOOGB]    vydanie 1837 [GOOGB]

Wýklad čili přjmětky a wyswětliwky ku Sláwy Dceře   [KRAM.NKP.CZ]   [A.ORG]   [GOOGB]   [GOOGB]

 

Edície


Spisy Jána Kollára (1862) Slávy dcera. 3. obnovené a rozmnožené vydanie  [KRAM.NKP.CZ]  [A.ORG]  [GOOGB] 4.  vydanie (1868)   [GOOGB]

Spisy Jána Kollára (1862) Výklad ku Slávy dceři   [A.ORG]   [KRAM.NKP.CZ]

Spisy Jána Kollára (1862) Cestopis prvý   [A.ORG]   [GOOGB]

Spisy Jána Kollára (1863) Cestopis druhý a Paměti   [A.ORG]   [GOOGB]   [GOOGB]

 

Cestopis obsahující cestu do horní Italie, a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko ... (1907)   [A.ORG]

Jána Kollára prvá sbierka básnická z roku 1821 (1921)   [A.ORG]

O kníževnoĭ uzaĭmnosti između raslični plemena i nari︠e︡čii︠a︡ slavi︠a︡nskog naroda (1845)   [A.ORG]

O literní vzájemnosti mezi rozličnými kmeny a nářečími slovanského národu ... (1853)   [A.ORG]   [A.ORG]

Slávy dcera (1852) - KRAUS, Cyril (ed.) Ján Kollár Dielo. 1. Básne. (2001)   [ZF.SME.SK]

Básne nepoňaté do Díl básnických (1845) - KRAUS, Cyril (ed.) Ján Kollár Dielo. 1. Básne. (2001)   [ZF.SME.SK]

Menší básně - KRAUS, Cyril (ed.) Ján Kollár Dielo. 1. Básne. (2001)   [ZF.SME.SK]

Národnie spievanky (1953) - (1834) mytologické [ZF.SME.SK]   historické [ZF.SME.SK]   milovanie spevu [ZF.SME.SK]    mladosť-krása-láska [ZF.SME.SK]    živly mladosti [ZF.SME.SK]   vohľady-zálety [ZF.SME.SK]   svadba-manželstvo [ZF.SME.SK]   hospodársvo-roľníctvo [ZF.SME.SK]   pastierstvo [ZF.SME.SK]   remeslá [ZF.SME.SK]   vojna [ZF.SME.SK] - (1835) balady-romance-rozprávky [ZF.SME.SK]   hry-zábavy-obyčaje [ZF.SME.SK]   hudba-tanec [ZF.SME.SK]   pri pití [ZF.SME.SK]   žartovné-satirické-alegorické [ZF.SME.SK]   národ-reč-vlasť [ZF.SME.SK]   študentské-rektorské [ZF.SME.SK]   meštianske-panské [ZF.SME.SK]   smesica-piesne vzdelanejších stavov [ZF.SME.SK]   poznamenania-pojednania [ZF.SME.SK]   index [ZF.SME.SK]

O literárnej vzájomnosti (1954)   [ZF.SME.SK]

Slovník slavianskych umelcov všetkých kmeňov   [ZF.SME.SK]

 

JAKUBEC, Jan (ed.) - Výbor z Kollárových básní (1894)   [A.ORG]

Výbor básní z Kollárovy Slávy dcery   [KRAM.NKP.CZ]

KOTOUČ, Otto - Songs of the Slav, translations from the Czecho-Slovak (1919)   [A.ORG]

PODOLAN, Peter - Dve verzie Krátičkej známosti národu Slowanského Jána Kollára

PODOLAN, Peter - Príspevky Jána Kollára na stránkach Týdenníka Juraja Palkoviča

 

Fragmenty

Společenský krasořečník český   [KRAM.NKP.CZ]

Wesna   [KRAM.NKP.CZ]

Zlaté klasy   [KRAM.NKP.CZ]

Zora   [KRAM.NKP.CZ]

 

Secundaria

AMBRUŠ, Jozef -  Z okruhu Jána Kollára I. Biografické štúdie 14 (1984)

Biografické štúdie 6 ( 1976) - číslo venované Jánovi Kollárovi

FABINY, Tibor - Kollárove peštianske roky Biografické štúdie 33 (2008)

JINDRÁČEK, Václav  — KŘIVÁNKOVÁ, Michaela  V přesvědčení národním. Rané vlastenectví Jana Kollára a Františka Palackého. Dějiny a současnost

KOMPIŠ, Peter - KULAMER, John - The life of John Kollár; a biographical sketch (1917) [A.ORG]

MENČÍK, Ferdinand - Ján Kollár, pěvec slovanské vzájemnosti (1893) [A.ORG]  [A.ORG]  [A.ORG]  [KRAM.NKP.CZ]

MRÁZ, Peter - Textologické premeny Slávy dcery HISTORIA NOVA 5 (2012)

MURKO, Matthias - Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der böhmischen Romantik: Mit einem Anhang, Kollár in Jena und Wartburgfest (1897)   [A.ORG]   [A.ORG]

NEŠŤÁKOVÁ, Denisa - Reflexia poľskej otázky v slovenskej preromantickej a romantickej literatúre HISTORIA NOVA 5 (2012)

PASTRNEK, František (ed.) - Jan Kollár 1793-1852 : Sborník statí o životě, působení a literární činnosti pěvce "Slávy dcery" : Na oslavu jeho stoletých narozenin (1893)   [KRAM.NKP.CZ]

PODOLAN, Peter - Aspekty slovenskej historiografie generácie Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika   [MIRROR]

PODOLAN, Peter - Cestopisné črty, české, moravské a nemecké reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života

PODOLAN, Peter - Cestopisné črty, slovenské a uhorské reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života

PODOLAN, Peter - Dve verzie Krátičkej známosti národu Slowanského Jána Kollára

PODOLAN, Peter - Generácia Všeslávie a jej koncepcia národa

PODOLAN, Peter - Ján Kollár žije! Myšlienky k 160. výročiu jeho úmrtia   [MIRROR]   [MIRROR]

PODOLAN, Peter - Krátičká známost národu Slowanského Jána Kollára

PODOLAN, Peter - Návrat k tézam nateraz poslednej kolektívnej monografie k osobe Jána Kollára HISTORIA NOVA 5 (2012)

PODOLAN, Peter - Odkaz Jána Kollára slovenskej historiografii HISTORIA NOVA 5 (2012)

PODOLAN, Peter - Omyl Jána Kollára [MIRROR] [MIRROR]

PODOLAN, Peter - Politické aspekty činnosti Jána Kollára HISTORIA NOVA I-2010-1 (2010)

PODOLAN, Peter - Príspevok k biografii Jána Kollára HISTORIA NOVA 5 (2012)

PODOLAN, Peter - Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára

PODOLAN, Peter - Životopisný náčrt k 160. výročiu úmrtia Jána Kollára (1793 – 1852) HISTORIA NOVA 5 (2012)

SOJKA, Jan Erazim - Naši mužové: biografie a charakteristiky mužův slovanských (1862)   [A.ORG]

Štúdie k jubileu Jána Kollára HISTORIA NOVA 5 (2012)

TRENCSÉNYI, Balázs - KOPEČEK, Michal (ed.) - Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe ..., Zväzok 2, s. 205-210. (2007)   [GOOGB]

VOJTECH Miloslav - Syntéza poézie, vedy a mýtu v diele Jána Kollára HISTORIA NOVA 5 (2012)

KRMAN, Daniel ml.

Acta Et Conclusiones Conventus   [UKSAV.DD]

Agenda Cžeska to gest Spis o Ceremonijch a pořádcých Cýrkewnijch   [UKSAV.DD]

Constantia in Orhodoxo Consensu   [UKSAV.DD]

Historicke wyprawowanj gedne pameti hodne wecj   [UKSAV.DD]