1-5 Index príspevkov podľa názvu

100. výročie narodenia Jozefa Blaskovicsa
Helena MARKUSKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

160. výročie narodenia Tomáša Garrique Masaryka
Zuzana HAJACHOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

85. výročie premiéry prvej slovenskej opery Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland
Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Antické dejiny na Slovensku v období rokov 2004 až 2011
Tomáš KLOKNER   HISTORIA NOVA 5

Anton Bernolák ako symbol v historickej pamäti, verejnom priestore a v politike
Oslavy 150. výročia prvej kodifikácie spisovnej slovenčiny v Trnave
Peter MACHO   HISTORIA NOVA 5

Archeologický výskum kostola Všetkých svätých v Dechticiach, 6. – 23. júl. 2010
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

BOJTÁR, Endre. „Vysnívali sme si vlasť a národ...“ Osvietenstvo a romantizmus v stredo- a východoeurópskych literatúrach. Bratislava : Slovac Academic Press, 2010, 164 s.
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

BYSTRICKÝ, Valerián – MICHELA, Miroslav – SCHVARC, Peter a kol. Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava : VEDA, 2010, 575 s.
Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Cestopisné črty, české, moravské a nemecké reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

Cestopisné črty, slovenské a uhorské reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

ČERMÁK, Josef – ČERMÁKOVÁ, Kristina. Slovník latinských citátů. Praha : Euromedia Group, k.s. – Knižný klub, 543 s.
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

DANIŠ, Miroslav – VALACHOVIČ, Pavol (ed.). Historické štúdie. Medzi antikou a stredovekom. Rímska a germánska spoločnosť v barbarských zákonníkoch. Bratislava : Stimul, 2010, 302 s.
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

Das Wirtschaftsbürgertum und seine öffentliche und karitative Tätigkeit in Ungarn im 19. Jahrhundert  Ein historiographischer Überblick
Judit PÁL   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

Dejiny očami Jozefa Škultétyho
Juraj VALKO   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

Diplomatické vzťahy bratov Karola a Ferdinanda Habsburských so sultánom Sulejmanom (1537 – 1551) a mierová zmluva z roku 1547
Miloslav SKOVAJSA   HISTORIA NOVA 5

DOBROTKOVÁ, Marta. A Slovak woman and America. Destinies of Slovak women in the U.S. between 1891 to 1939. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011, 151 p.
Hana PALKOVIČOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

Dr. Jozef Buday a jeho reflexia slovenskej otázky v rokoch 1920 – 1939
Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

DUNKLE, Roger. Gladiátoři. Krutá podívaná ve starověkém Římě. Praha: Vyšehrad, 2011, 360 s.
Tomáš KLOKNER (rec.)   HISTORIA NOVA 5

Dve verzie Krátičkej známosti národu Slowanského Jána Kollára
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

DZINO, Danijel. Becoming Slav, Becoming Croat. Identity Transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia. Leiden – Boston : Brill, 2010, 271 s.
Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

editoriál
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

editoriál
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

editoriál
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

editoriál
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

editoriál 5 
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 5

ELIÁŠ, Michal. Z cestovných denníkov štúrovcov. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010, 245 s., ISBN 978-80-8115-018-0
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

FUKASOVÁ, Daniela. „Prípomínam, že neide o aprílový vtip! Gergelyi.“ Pracovné zápisky archivára z Humenného. Bratislava : Slovenský národný archív, 2011, 107 s.
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

Gemerská stolica pod osmanským panstvom v 17. storočí – rozsah osmanského zdanenia
Helena MARKUSKOVÁ   HISTORIA NOVA 5
 
Gróf Tomáš V. (Temel) zo Svätého Jura (*okolo 1345 – †1405)
Daniel GAHÉR   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka za vlády Mateja Korvína a Vladislava II. Jagelovského
Daniel GAHÉR   HISTORIA NOVA 5

HOMZA, Martin; SROKA, Stanisław A. (ed.) Historia Scepusii I. (Dejiny Spiša I). Bratislava a Kraków : Etc, 2009, 1. vyd., 663 s.
Zuzana ORSÁGOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

Hospodárske pomery na Orave na základe urbárov z prvej polovice 17. storočia
(Urbár panstva hradu Orava z roku 1602)
Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2   

Hospodárske pomery vo Veličnej na základe urbárov zo 17. a prvej polovice 18. storočia
Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

Charakter osmanskej moci v Gemerskej stolici v 17. storočí
Helena MARKUSKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

ILLIK, Péter. Török dúlás a Dunántúlon.Török kártételek a nyugat-dunántúli hódoltsági peremvidéken a 17. század első felében. Szigetmonostor : WZ könyvek, 2010, 228 s.
Helena MARKUSKOVÁ (anot.)   HISTORIA NOVA 5

Itineráre grófov zo Svätého Jura a Pezinka
Daniel GAHÉR   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

Ján Kollár. Dielo. Ed. Miloslav Vojtech. Bratislava : Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009, 608 s.
Peter PODOLAN (rec.)   HISTORIA NOVA 5

Jubileum 400. výročia úmrtia Caravaggia. Výstava „Caravaggio“ v priestoroch Scuderie del Quirinale v Ríme, 20. február – 13. jún 2010
Katarína NÁDASKÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

Konferencia Klasické jazyky ako kultúrny most pre strednú Európu v 21. storočí. Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 25. november 2011
Tomáš KLOKNER   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

Korešpondencia Jonáša Záborského (1812 – 1876) v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Prahe
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

Korupcia v stredoveku. Korupčné prípady pri kráľovskej komore v Kremnici
Daniel HAAS KIANIČKA   HISTORIA NOVA 5

KRAPFL, James. Revolúcia s ľudskou tvárou. Politika, kultúra a spoločenstvo v Československu po 17. novembri 1989.Bratislava : Kaligram, 2009, 302 s.
Peter KULAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

KREISER, Klaus – NEUMANN, K. Christoph. Dějiny Turecka. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 330 s.
Helena MARKUSKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Krátičká známost národu Slowanského Jána Kollára
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

KUCÍK, Štefan. Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918 – 1938). Martin : Matica slovenská, 2011, 146 s.
Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

MALOVECKÁ, Milota: Karol Wagner (1732 - 1790). Historik Spiša a Šariša. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009, 227 s.
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

MAREK, Miloš (ed.) Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. Registra Vaticana ex actis Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia. Volumen 2 (1342 - 1352). Trnava : Slovenský historický ústav v Ríme, Trnavská univerzita v Trnave, 2010, 368 s.
Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Medzinárodná konferencia Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a vzťahy (do roku 1780), Bratislava - Levoča 20. – 24. júna 2011
Eva BENKOVÁ – Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Medzinárodná konferencia Stredoveká Rus: Halič a Volynsko v rámci systému medzinárodných vzťahov v 11. až 15. storočí, Ivano-Frankovsk, 20. – 22. októbra
Zuzana ORSÁGOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

Medzinárodná konferencia Stredoveká Rus a susedia (IX. – pol. XIII. stor.), Krakov, 24. – 26. november 2010
Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

Medzinárodná odborná konferencia Rod Balašovcov v 13. – 19. storočí, Modrý Kameň 6. – 8. júna 2012
Helena MARKUSKOVÁ   HISTORIA NOVA 5

Medzinárodné vedecké sympózium o živote a diele Ivana Bujnu, Nadlak, 23. september 2011
Michal ZAJDEN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

Medzinárodnopolitický aspekt rozdelenia ČSFR
Andrej MONGIELLO   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

MRVA, Marián. Žilina a Alexander Lombardini. Žilina : Artis Omnis, 2009, 137 s.
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Návrat k tézam nateraz poslednej kolektívnej monografie k osobe Jána Kollára
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 5

Návrat k tézam O. N. Trubačeva o autochtonite Slovanov
Nora VEREŠOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

O baníkovi, jeho neposlušnej žene a švagrinej Dorote (Sonda do každodenného života banskoštiavnického baníka)
Daniela HRNČIAROVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

Obrat k jazyku, postmoderna a post-postmoderna (?) vo filozofii dejín (Nad knihou Juraja Šucha Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita)
Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

Odkaz Jána Kollára slovenskej historiografii
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 5

Odkaz Pavla Jozefa Šafárika
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

OLEXÁK, Peter. Neskorá antika a rané kresťanstvo. Ružomberok : Verbum – Vydavateľstvo KU, 2010, 1. vyd., 241 s.
Andrea NÁMEROVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Oscilácia medzi slovenskou a československou otázkou vo vedomí Antona Štefánka
Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

Panslavizmus a austroslavizmus: dve koncepcie riešenia postavenia Slovanov v Európe a v habsburskej monarchii
Tatiana ŽILÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

Poďakovanie doc. PhDr. Pavlovi Valachovičovi, CSc.
HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

Politické aspekty činnosti Jána Kollára
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

Povesť vremennych let a jej koncepcia Slovienskoj zemli
Nora VEREŠOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Prehľad pohľadov na etnogenézu Slovanov: Hľadanie pravlasti jazykovedou a archeológiou
Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Príležitostné básne Jána Hollého
Peter MRÁZ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

Pri prvom okrúhlom jubileu Romana Holeca
Dušan ŠKVARNA   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

Príspevky Jána Kollára na stránkach Týdenníka Juraja Palkoviča
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 5

Príspevok k biografii Jána Kollára
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 5

Prítomnosť Mariášiovcov v Gemeri v kontexte súdneho sporu s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika o majetky panstiev Brzotín a Krásna Hôrka
Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

Prvé obliehanie Viedne Osmanmi (27. september – 14. október 1529)
Tomas MAIER   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

RÁBIK, Vladimír a kol. Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku – Filozofická fakulta TU, 2010, 476 s.
Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

RADY, Martyn; VESZPRÉMY, László (ed.) Anonymi Bele Regis Notarii Gesta Hungarorum a BAK, János M.; RADY, Martyn (ed.) Magistri Rogerii Epistola in Miserabile Carmen super Destructione Regni Hungarie per Tartaros Facta.Budapest : Central European University Press, 2010, 1. vyd., 268 s.
Zuzana ORSÁGOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

Reflexia poľskej otázky v slovenskej preromantickej a romantickej literatúre
Denisa NEŠŤÁKOVÁ   HISTORIA NOVA 5

RÜCKERT, Peter et al. Ochsenkopf und Meerjungfrau. Papiergeschichte und Wasserzeichen vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Stuttgart : Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv, 2009, 127 s.
Eva ŠEFCOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2   

SAK, Robert: Jozef Jungmann. Život obrozence. Praha : Vyšehrad, 2007, 1. vyd., 313 s., edícia Velké postavy českých dějin – 8. zv.
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

SKALSKÁ, Monika. Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného Gemera. Martin : Matica slovenská, 2009, 331 s
Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Spory o esej a jej miesto v slovenskej kultúre a kultúrnej histórii
Miloš HORVÁTH   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Správa z konferencie Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie, Častá – Píla, 19. – 21. október 2009
Katarína NÁDASKÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

Stratený list Pavla Jozefa Šafárika Martinovi Hamuljakovi
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

Syntéza poézie, vedy a mýtu v diele Jána Kollára
Miloslav VOJTECH   HISTORIA NOVA 5

Školské a cirkevné pomery na Kysuciach odstúpených Poľsku v roku 1938
Pavol MATULA   HISTORIA NOVA 5

Textologické premeny Slávy dcery
Peter MRÁZ   HISTORIA NOVA 5

TURCSÁNY, Juraj a kol. Svätý Jur 1209-2009 : Dejiny písané vínom. Svätý Jur : Mesto Svätý Jur, 2009, 256 s.
Daniel GAHÉR   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

Urbáre panstva Červený Kameň zo 16. a 17. storočia ako pramene k dejinám vinohradníctva
Eva BENKOVÁ   II – 2011 – 2

Urbár hradného panstva Červený Kameň z 22. októbra 1559. Register príjmov a počtu sedliakov, tak želiarov a prináležitostí prislúchajúcich k hradu Červený Kameň spísaný 22. októbra roku Pána 1559
Eva BENKOVÁ   II – 2011 – 2

Urbár panstva hradu Orava z roku 1602
Ľudmila MASLÍKOVÁ   II – 2011 – 2

VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938). Martin : Matica slovenská, 2011, 284 s.
Štefan KUCÍK (rec.)   HISTORIA NOVA 5

Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia
Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

Vývoj Tisovej percepcie slovenskej otázky v rokoch 1920 – 1938
Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Výstava Amedeo Modigliani: Idea vs. Realita, Obecní dům,Praha, 9.12.2010 – 28.2.2011
Juraj BAKO   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

V zajatí štruktúry trópov (Nad knihou Tropika diskurzu Haydena Whita)
Martin VAŠŠ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

Vzostup rodu za grófa Juraja zo Svätého Jura a Pezinka v službách kráľa Albrechta Habsburského a Alžbety Luxemburskej (1438 – 1442)
Daniel GAHÉR   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2

Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2006 – 2011
Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 5

Zoznam diplomových prác obhájených na Katedre slovenských dejín
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2006 – 2011
Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA 5

Život a dielo Juraja Križanića
Mária TARABOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

Životné pomery v Nových Zámkoch v čase osmanskej nadvlády (1663 – 1685)
Helena MARKUSKOVÁ   HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

Životopisný náčrt k 150. výročiu úmrtia Pavla Jozefa Šafárika (1795 – 1861)
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Životopisný náčrt k 160. výročiu úmrtia Jána Kollára (1793 – 1852)
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 5

ŽUDEL, Juraj. Osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku. Bratislava : Veda, 2010, 320 s.
Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1