Mobility

Erasmus+

Program Erasmus+ umožňuje získať nové skúsenosti na zahraničnej univerzite, dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti, rozšíriť vedomosti i možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. (Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete tu.)

Výzvy na podávanie prihlášok na študentské mobility a stáže vypisuje Referát zahraničných stykov FiF UK v Bratislave. O aktuálnych výzvach priebežne informujeme.

V prípade nejasností či ďalšich otázok môžu záujemcovia kontaktovať katedrového koordinátora dr. Pavola Baboša.

Katedra sociológie na FiF UK v Bratislave má uzatvorené zmluvy s týmito zahraničnými univerzitami:

Uzatvorené zmluvy so zahraničnými univerzitami

Katedra sociológie FiF UK v Bratislave má uzatvorené zmluvy s týmito zahraničnými univerzitami:

UniverzitaE+ názov štud. programuPlatnosť zmluvyPočet miestPočet mesiacov
University of Ljubljana (Slovinsko)Sociologydo roku 202815
Uniwersyset Ślanski, Katowice (Poľsko)Sociologydo roku 202825
Uniwersytet Marie Curie- Sklodowskiej, Lublin (Poľsko)Sociologydo roku 202845
Lulea University of Technology (Švédsko)Sociologydo roku 202815
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (Poľsko)Sociologydo roku 202829