Mobility

Erasmus+

Program Erasmus+ umožňuje získať nové skúsenosti na zahraničnej univerzite, dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti, rozšíriť vedomosti i možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. (Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete tu.)

Výzvy na podávanie prihlášok na študentské mobility a stáže vypisuje Referát zahraničných stykov FiF UK v Bratislave. O aktuálnych výzvach priebežne informujeme.

V prípade nejasností či ďalšich otázok môžu záujemcovia kontaktovať katedrovú koordinátorku PhDr. Evu Laiferovú, CSc.

Katedra sociológie na FiF UK v Bratislave má uzatvorené zmluvy s týmito zahraničnými univerzitami:

Uzatvorené zmluvy so zahraničnými univerzitami

Katedra sociológie FiF UK v Bratislave má uzatvorené zmluvy s týmito zahraničnými univerzitami:

UniverzitaE+ názov štud. programuPlatnosť zmluvyPočet miestPočet mesiacov
University of Ljubljana (Slovinsko)Sociology2014/15-2020/2115
Uniwersyset Ślanski, Katowice (Poľsko)Sociology2014/2015-2020/2125
Uniwersytet Marie Curie- Sklodowskiej, Lublin (Poľsko)Sociology2014/15-2020/2145
Lulea University of Technology (Švédsko)Sociology2017/18-2020/2115
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (Poľsko)Sociology2015/16-2020/2129