Prehľad podujatí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

(chronologicky od najaktuálnejších)

Deň kníh 202411. 04. 2024

Na pôde Filozofickej fakulty UK sa 23. apríla pri príležitosti Dňa kníh uskutoční výmena kníh.

Recitál Dmytra Morozova 12. 04. 2024

Pozývame na koncert Dmytra Morozova, šéfdirigenta Orchestra opery a baletu charkivského Národného akademického divadla M. V. Lisenka, ktorý sa uskutoční 24....

Praktické zručnosti so študijnými informáciami: seminár26. 03. 2024

Ústredná knižnica FiF UK v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy pozývajú od 26. marca do konca apríla 2024 na sériu seminárov zameraných na...

Vedecký seminár katedry pedagogiky13. 03. 2024

V rámci snahy o podporu a posilnenie vedecko-výskumnej činnosti organizuje Katedra pedagogiky FiF UK 7. mája 2024 vedecký seminár.

Umenie ako dramatizácia: medzi naturalizmom a historicizmom12. 04. 2024

Katedra filozofie a dejín filozofie pozýva dňa 9. mája 2024 na prednášku spojenú s diskusiou s profesorom Richardom Shustermanom.

Konceptualizácia lásky v slovinčine a južnoslovanských...12. 03. 2024

Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na prednášku dr. Gjoka Nikolovského.