Vyhlásenie Akademického senátu FiF UK

Akademický senát prijal vyhlásenie k teroristickým útokom.


24. 11. 2015 14.25 hod.

 

Univerzita Komenského v Bratislave považuje za svoje významné poslanie šíriť princípy slobody, humanity a demokracie nielen na akademickej pôde, ale v celej spoločnosti. Filozofická fakulta Univerzity Komenského sa k tomuto poslaniu plne hlási tak pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie, ako aj v súvislosti s nedávnymi tragickými udalosťami (nielen) v Paríži. Zasadzovanie sa za slobodný život v demokracii, založenej na akceptovaní pluralizmu, tolerancie, mieru a solidarity na Slovensku je zásluhou občianskej spoločnosti pred, počas a po 17. novembri 1989, k odkazu ktorého sa hlásime. V duchu týchto hodnôt odsudzujeme všetky prejavy terorizmu a iných foriem násilia kdekoľvek vo svete.


V Bratislave, dňa 23. 11. 2015