Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VYJADRENIE SOLIDARITY S CEU

Vedenie Filozofickej fakulty UK vyjadruje podporu Central European University v Budapešti.


30. 11. 2018 09.12 hod.

Vyjadrenie solidarity s Central European University v Budapešti

V sobotu 1. 12. 2018 uplynie zákonom stanovená lehota na zabezpečenie ďalšieho legálneho fungovania Central European University v Budapešti. Nečinnosť vládnych orgánov v nás vyvoláva obavy, že minuloročná zmena zákona bola účelovým krokom a nástrojom politického boja proti slobode myslenia a bádania.

Ako členovia akademickej obce veľmi citlivo vnímame akékoľvek zásahy do autonómneho fungovania akademických inštitúcií. Podľa nášho názoru (a aj vzhľadom na stredoeurópsku skúsenosť so vzťahom štátnej moci k vysokoškolským inštitúciám v priebehu 20. storočia) je postoj štátu k akademickej pôde jedným z indikátorov signalizujúcich stav kvality demokracie v konkrétnej krajine.

V dnešnej údajne postfaktuálnej a postpravdivej dobe dezinformácií a relativizovania pravdy ešte vzrastá úloha akademických inštitúcií ako priestoru akademickej slobody, racionálneho poznania, humanizmu a tolerancie. Nie je v záujme nijakého štátu a ani Európskej únie ako celku, aby sa tento priestor okliešťoval.

Ako reprezentanti inštitúcie, v ktorej pracujú aj absolventi Central European University, vyjadrujeme plnú podporu akademickej obci budapeštianskej univerzity.

 

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan FiF UK; doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD., predseda Akademického senátu FiF UK; doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., prodekanka; prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan; prof. Marián Zouhar, PhD., prodekan; prof. Martin Slobodník, PhD., prodekan

 

Bratislava, 30. 11. 2018