Aká revolúcia? Načo?

Neakademické stretnutie na akademickej pôde pri príležitosti výročia demokratickej revolúcie v novembri 1989, 15. 11., 14:30 – 18:00, Moyzesova sieň.


07. 11. 2016 08.05 hod.

Aká revolúcia? Načo?

Neakademické stretnutie na akademickej pôde pri príležitosti výročia demokratickej revolúcie v novembri 1989

15. november 2016, 14:30 – 18:00, Bratislava, Moyzesova sieň

Čo majú spoločné raper Vladimír 518, filmár Marek Kuboš, historička Marína Zavacká, bývalý novinár Rado Baťo a filozof Fedor Blaščák? Nie je im jedno, čo sa v našich končinách deje dnes a čo sa bude diať zajtra, a preto sa zaujímajú aj o to, čo bolo včera.

Diskusno-filmový event v Moyzesovej sieni, na ktorý pozýva Filozofická fakulta UK, bude všetko iné než nudné pietne podujatie k výročiu Novembra. Odkaz Novembra je veľmi aktuálny a úzko súvisí s našou dnešnou realitou. Šancu dozvedieť sa trochu pravdy o sebe a o svojich vyhliadkach majú tak nielen študenti Univerzity Komenského.

Program odštartuje český raper Vladimír 518 prednáškou o projekte KMENY, v ktorom mapoval rôzne mestské subkultúry neskorého socializmu aj súčasnosti. Projekt Kmeny sa stal námetom rovnomenného šestnásťdielneho dokumentárneho seriálu Českej televízie. Vladimír 518 účinkuje v zoskupení PSH, okrem hudby je známy aj ako ilustrátor, popularizátor architektúry, či scénograf.

Dokumentárny film HLAS 98 zachytáva atmosféru na Slovensku pred parlamentnými voľbami 1998, ktoré znamenali Mečiarov pád. Časy, v ktorých film vznikol, sa podpísali na jeho rozporuplnom prijatí. Film nebol nikdy oficiálne distribuovaný, lebo viacerí aktéri odmietli dať súhlas s použitím pasáží, kde vystupujú. Premietať ho je možné len na akademickej pôde alebo menších súkromných projekciách. V Moyzesovej sieni si tento unikátny dokument môžete nielen pozrieť, ale aj rovno prediskutovať s autorom Marekom Kubošom.

Druhá časť podujatia začne prednáškou na tému Manipulácie politickej komunikácie, s ktorou vystúpi Rado Baťo, bývalý novinár a súčasný poradca prezidenta Andreja Kisku.

Na záver sa téma Dobrá – zlá. PROPAGANDA stane predmetom diskusie Rada Baťa s historičkou Marínou Zavackou a filozofom a moderátorom celého podujatia Fedorom Blaščákom.

Vstup voľný.

Podujatie organizuje Katedra muzikológie FiF UK v rámci projektu „COURAGE: Connecting collections. Cultural Opposition – Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries“ (výskumný a inovačný program Európskej únie Horizon 2020). (http://cultural-opposition.eu)