ONLINE KURZY SLOVENČINY AKO CUDZIEHO JAZYKA PRE VEREJNOSŤ

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk otvára aj v letnom semestri kurzy slovenčiny pre cudzincov.


15. 02. 2021 18.54 hod.

Prihlášky na kurzy posielajte do 18. februára 2021 na e-mailovú adresu: zuzana.vrabcovauniba.sk

Teší sa na vás tím centra SAS!

Viac informácií na stránke centra SAS