Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stredoškoláci zažili pobyt na Filozofickej fakulte cez Mini-Erasmus, na diskusiu prišla novinárka Oľga Baková

Aj tento rok Filozofická fakulta UK privítala na tri dni stredoškolákov z celého Slovenska v rámci projektu Mini-Erasmus. Na debatu s nimi prišla naša absolventka, novinárka Oľga Baková.


11. 12. 2018 15.59 hod.

Stredoškoláci zažili pobyt na  Filozofickej fakulte cez Mini-Erasmus

Aj tento rok Filozofická fakulta UK privítala v novembri na tri  dni 44 stredoškolákov z celého Slovenska v rámci projektu Mini-Erasmus.

Mini-Erasmus je projektom občianskeho združenia Future Generation Europe, ktorého cieľom je  umožniť žiakom stredných škôl oboznámiť sa s vysokoškolským prostredím a uľahčiť im výber tej správnej školy či odboru. Program umožňuje žiakom stredných škôl stráviť tri dni na vybranej škole a zúčastňovať sa skutočných prednášok, seminárov či cvičení spolu  s vysokoškolákmi.

Filozofickú fakultu mali stredoškoláci možnosť zažiť v jej pestrosti a rozmanitosti, ochotu otvoriť svoje semináre a prednášky  prejavili takmer všetky katedry. Pomocnú ruku pri orientácii im podalo 19 tútorov,  dobrovoľníkov z radov študentiek a študentov fakulty. „Program Mini-Erasmus sa na FiF UK uskutočnil tento rok po piaty krát, po pozitívnych skúsenostiach z minulých rokov nás teší, že vysokú záujem stredoškolákov o našu fakultu stále pretrváva,“ hovorí doc. Mariana Szapuová, prodekanka pre vzťahy s verejnosťou.

Obsahovou náplňou programu aj tento rok boli návštevy výučbových aktivít, prednášok a seminárov v skupinách odborov,  tzv. klastrov. Stredoškoláci si vyberali spomedzi ôsmych klastrov (historické vedy, médiá a komunikácia , psychológia, vedy o kultúre a umení, vedy o človeku a spoločnosti, filozofia a kultúrne štúdiá cudzie jazyky  slovenský jazyk  a literatúra). Účastníci tak sa tak mohli oboznámiť  so širšou paletou študijných programov.

Novinárka Oľga Baková pre MiniErasmus: „Novinárska práca je o slobode.“

Dobrým zvykom v programe Mini-Erasmus je stretnutie a beseda  s niektorým z úspešných absolventov fakulty na tému Čo po škole. Tento rok pozvanie prijala novinárka Oľga Baková, absolventka štúdia žurnalistiky.

Oľga Baková je dlhoročnou novinárkou, väčšinu svojej profesionálnej kariéry pôsobila ako zahraničná spravodajkyňa, päť rokov pracovala  ako korešpondentka slovenského rozhlasu v USA,  prinášala spravodajstvo z vojnových zón na Ukrajine či na Kryme, so zemetrasením zasiahnutého Haiti a z mnohých ďalších miest. Dnes moderuje v RTVS debatu Silná zostava, kde si do diskusií na aktuálne témy pozýva ženy – odborníčky. Na Filozofickej fakulte tiež učila kurzy na katedre žurnalistiky a momentálne si robí doktorát z politológie.

Na svoje študentské časy dodnes spomína veľmi rada, patrila ku generácii, ktorá počas vysokoškolského štúdia zažila Nežnú revolúciu. „Škola je dôležitá, ale nie je to koniec. Je to práve len začiatok,“ povedala. Mladí ľudia by podľa nej nemali pri výbere štúdia uvažovať len pragmaticky, ale najmä hľadať niečo, čo ich ťahá, čo budú radi študovať - a potom v budúcnosti nájsť niečo, čo budú radi robiť. „Novinárska práca nie je o veľkých peniazoch, ale je to o slobode. Človek stretne nesmierne množstvo zaujímavých ľudí z mnohých oblastí.“

Stredoškoláci sa Oľgy Bakovej pýtali množstvo otázok, napríklad na jej názor na fakt, že stále viac pracovných činností  už dnes vykonávajú roboty, a  či v budúcnosti napríklad aj novinárov postupne nenahradia roboty. Podľa Oľgy Bakovej sa toho netreba obávať. „Tak ako lekára- operatéra nikdy celkom nenahradia stále lepšie a lepšie prístroje, aj v žurnalistike stále bude človek ten, ktorý vie urobiť to, čo robot nikdy nebude vedieť.“ Podľa nej by mladí ľudia mali hľadať to, v čom dokážu byť v niečom jedineční, neustále sa vzdelávať, zaujímať o svet okolo seba -  a potom sa budúcnosti nemusia obávať.

Barbora Tancerová