Nové číslo Našej univerzity

Najnovšie číslo časopisu „Naša univerzita“ Univerzity Komenského v Bratislave je opäť plné zaujímavých tém a správ. Okrem rozhovorov, historických reflexií či noviniek z diania na univerzite v ňom nájdete aj text o nečakanom objave v budove našej fakulty na Gondovej ulici.


30. 10. 2023 16.17 hod.

Budova má bohatú históriu. Postavili ju v roku 1913 pre veliteľstvo rakúsko-uhorskej armády a slúžila ako kasárne, kancelárie, stajne či kasíno. Neskôr bola sídlom rôznych vládnych úradov a podnikov, čo spôsobilo, že niektoré časti budovy sa stavebne oddelili. Napríklad Moyzesova sieň patrila Československému rozhlasu a vstup z filozofickej fakulty na balkón bol úplne zamurovaný.

Nečudo, že priestor skrýva množstvo tajomstiev. Jedno vyplávalo na povrch len nedávno. Pri vypratávaní miestnosti G 200/C sa objavilo krásne secesné schodisko, ktoré po viac ako sedemdesiat rokov nikto nepoznal. Okrem toho sa našli písomnosti a výskumné dáta zo 60. rokov.

Fakulta novoobjavený priestor zrenovovala a schodisko dnes slúži ako skratka z druhého na tretie poschodie a poskytuje nový oddychový priestor, ideálny na kávu či diskusie medzi seminármi.

Ak sa chcete dozvedieť o objave zabudnutého schodiska viac, začítajte sa do strany štyridsaťšesť tohto skvelého časopisu.