CELOFAKULTNÝ ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS POD ČIAROU

V novom čísle nájdete rozhovor s rektorom UK nielen o pandémii, rozhovor s dekanom FiF UK o dištančnej výučbe, spomienku na Pavla Vilikovského, preklady diel súčasných ruských autorov pod hlavičkou Samyzdatu, preklad z denníka Krištofa Kolumba, článok o literárnej súťaži Medziriadky či o folklórnom súbore Gymnik.


27. 01. 2021 08.09 hod.

Časopis Pod čiarou je výsledkom tvorivej práce študentov z rôznych katedier Filozofickej fakulty UK, ktorí doň prispeli nielen textami, ale aj fotografiami či kresbami.

Časopis si môžete objednať na adrese podciarouuniba.sk a pošleme vám ho poštou.