AKADEMICKÉ PROSTREDIE AKO MIESTO ROVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ

Slovenský tím projektu EQUAL4EUROPE v súčasnosti mapuje názory a skúsenosti vyučujúcich, výskumníkov, študentov i manažmentu s akademickým prostredím.


10. 11. 2020 07.54 hod.

Akademické prostredie by malo byť nielen priestorom pre tvorivý rozvoj vedy, ale aj miestom rovných príležitostí. Významným krokom k naplneniu tejto predstavy je účasť Univerzity Komenského na medzinárodnom projekte EQUAL4EUROPE.

Projektový  tím doc. Mariany Szapuovej si stanovil viacero cieľov. Patrí medzi ne:

•    zníženie rodovej nerovnováhy v rozhodovacích orgánoch,
•    odstránenie prekážok v kariérnom postupe žien,
•    identifikácia nástrojov, ktoré umožnia začleniť rod do vzdelávania a výskumu.

Projekt bude mať praktický dosah na fungovanie zainteresovaných inštitúcií. Projektové konzorcium totiž vypracuje plány rodovej rovnosti šité na mieru akademických inštitúcií.

Slovenský  tím v súčasnosti mapuje názory a skúsenosti vyučujúcich, výskumného personálu, ale aj študentskej obce a manažmentu inštitúcie s akademickým prostredím. Dotazníkový prieskum prebieha na šiestich akademických inštitúciách v rôznych európskych krajinách vrátane našej fakulty a jeho cieľom je zmapovať názory a skúsenosti s akademickým pracovným prostredím.  Ide o jedinečnú iniciatívu, ktorá sa na Slovensku v podobnom rozsahu ešte nerealizovala.