Webinár: Scrum a MIRO – ako ich môžu využiť učitelia FIF UK?

Lektori predstavia Scrum, moderný prístup k organizovaniu práce a riešeniu úloh v dnešnom dynamickom prostredí: 19. marca 2021, 13.00 - 15.00 h.


09. 03. 2021 14.14 hod.

Webinár sa skladá z teoretickej a praktickej časti, ktoré sú navzájom prepojené. V úvode sa dozviete, v čom Vám môže byť Scrum užitočný, akú úlohu zohráva pri jeho využití agilné myslenie a čo je potrebné nastaviť u seba a v tíme, predtým než sa rozhodneme aplikovať Scrum. Ukážeme si, kto tvorí Scrum tím, aké úlohy prislúchajú rolám v tíme, ako tím funguje a vedie svoje pravidelné rituály. Predvedieme tiež artefakty Scrumu.

V praktickej časti webinára budete mať možnosť vyskúšať si pracovať ako jeden tím s uplatnením Scrum prístupu a s využitím MIRO, interaktívneho online nástroja pre spoluprácu. V závere absolvujete Sprint retrospektívu, aby ste reflektovali spoluprácu v svojom tíme a predstavili inovatívne návrhy. Oba nástroje si môžete počas webinára vyskúšať bezplatne.

Webinár vedú lektori z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Za FiF UK podujatie pripravuje Gabriela Pleschová.
Ak máte záujem zúčastniť sa webinára, zaregistrujte sa na: gabriela.pleschovauniba.sk

Click here to join the meeting

Scrum je vývojový rámec, v rámci ktorého môžu ľudia riešiť komplexné adaptívne problémy, produktívne a kreatívne vytvárať produkty s najvyššou možnou hodnotou [Scrum Guide, Ken Schwaber a Jeff Sutherland].