Fakultu navštívila talianska veľvyslankyňa

Veľvyslankyňa Talianskej republiky na Slovensku Catherine Flumiani v sprievode prvej tajomníčky Elisy Polsinelli navštívila 14. decembra 2022 Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde študuje taliansky jazyk a literatúru približne stovka študentov.


15. 12. 2022 17.25 hod.

Veľvyslankyňu privítal dekan fakulty prof. Marián Zouhar, prodekanka pre medzinárodné vzťahy doc. Aneta Világi, vedúci Katedry romanistiky doc. Bohdan Ulašin a garant študijného programu Taliansky jazyk a kultúra doc. Ivan Šuša. Na stretnutí sa veľvyslankyňa oboznámila so situáciou v oblasti výučby cudzích jazykov na univerzite a zároveň diskutovala aj s profesormi zo Sekcie talianskeho jazyka o didaktických a vedeckých aktivitách, ktoré plánuje táto sekcia realizovať v rámci bilaterálnych vzťahov medzi Talianskom a Slovenskom.

Veľvyslankyňa sa stretla aj s študentmi taliančiny, ktorých informovala o možnosti zdokonalenia sa v talianskom jazyku a kultúre prostredníctvom účasti na podujatiach Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave. „Existuje veľa podnetov a iniciatív, ktoré plánujeme v blízkej budúcnosti rozvinúť, aby sme posilnili spoluprácu medzi veľvyslanectvom a univerzitou“, skonštatovala veľvyslankyňa, ktorá sa poďakovala zástupcom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za ich vytrvalú podporu výučby talianskeho jazyka.

Zdroj: Veľvyslanectvo Talianskej republiky na Slovensku