Štúdium v ZS 2021/2022 (bakalárske, magisterské a DPŠ)

Dôležité informácie na jednom mieste pre štúdium v zimnom semestri akademického roka.


02. 11. 2021 11.11 hod.

Od 8. novembra 2021 do konca zimného semestra sa výučba na FiF UK bude realizovať výlučne dištančnou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Manuál pre dištančnú výučbu

Manuál pre dištančnú výučbu pre študentky a študentov

Manuál pre vyučujúcich


Ochorenie COVID-19

Ak máte pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, vyplňte, prosím, tento FORMULÁR.


Základné informácie k začiatku zimného semestra 2021/2022

Základné informácie a dôležité termíny

Harmonogram akademického roka


Organizácia výučby v zimnom semestri

Opatrenie dekana o organizácii výučby v ZS 2021/2022


Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov

Príručka pre prváčky a prvákov 

Základné informácie k štúdiu - prezentácia zo zápisov


Príručka pre končiace študentky a končiacich študentov

Príručka pre končiace študentky a študentov


Študijné oddelenie a vybavovanie študijných záležitostí

Študijné oddelenie – kontaktné osoby


Informácia pre záujemcov o DPŠ

Rozhodnutia o prijatí na doplňujúce pedagogické štúdium DPŠ 2021/2022 (základný aj rozširujúci modul) budú zasielané do 15. septembra 2021. Spolu s rozhodnutím budú zaslané aj základné informácie k organizácii štúdia a termínom prvého stretnutia.