EQUAL4EUROPE: ŠTYRI ROKY POSILŇOVANIA RODOVEJ ROVNOSTI

Intenzívna práca slovenského tímu v medzinárodnom projekte EQUAL4EUROPE sa nedávno dostala do záverečnej fázy. Jeho členky (vrátane kolegýň z našej fakulty) prezentovali kľúčové výsledky na konferencii v Barcelone. Aké boli hlavné ciele projektu a v akých oblastiach na ňom participovali výskumníčky zo Slovenska? A kedy sa bude najbližšie diskutovať o opatreniach na posilnenie rodovej rovnosti na Univerzite Komenského?


21. 11. 2023 10.24 hod.

Deviateho novembra 2023 sa v Barcelone stretli členky a členovia projektu EQUAL4EUROPE, financovaného z programu Európskej komisie Horizont 2020, na záverečnej konferencii. Jej cieľom bolo prezentovať výsledky štyroch rokov riešenia projektu, na ktorom participovala aj Univerzita Komenského v Bratislave. Významnú časť riešiteľského kolektívu tvorili výskumníčky z Filozofickej fakulty UK. Dve z nich, docentka Mariana Szapuová z Centra rodových štúdií na FiF UK a doktorka Janka Kottulová z rovnomenného pracoviska, pôsobili počas uplynulých rokov ako projektové vedúce.

Zámerom medzinárodného konzorcia EQUAL4EUROPE bolo vyvinúť štandardy rodovej rovnosti so zameraním na výskumné inštitúcie v oblasti manažmentu a ďalších spoločenských a humanitných vied. Vďaka týmto aktivitám má dnes Univerzita Komenského vlastný plán rodovej rovnosti. Dokument, ktorý stanovuje konkrétne kroky v oblasti rodovej rovnosti, vznikol aj na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Na záverečnej konferencii v Barcelone reprezentovali slovenský tím tri jeho členky: Zuzana Lisoňová (Rektorát UK), Andrea Fábiková (FiF UK) a Miroslava Mišičková (FiF UK). Zuzana Lisoňová vystúpila v panelovej diskusii o stratégiách prilákania a udržania žien v akademickom prostredí. Vysvetlila napríklad, ako fungovala sieť výskumníčok a výskumníkov realizujúcich rodovo orientovaný výskum na Univerzite Komenského. Zdôraznila, že pre výskumníčky je – v porovnaní s výskumníkmi –  často náročné zastvávať v projektoch úlohy dôležité pre ich budúcu kariéru (napr. vedúce pozície). Andrea Fábiková zase predstavila komiksovú príručku Gender (Un)awareness in Higher Education, dielo slovenského tímu, ktoré vzniklo v spolupráci s grafičkou Alexandrou Buricovou. Podporný vzdelávací materiál predstavuje v unikátnej hravej forme výučbové metódy a postupy, ktoré podporujú rodovú rovnosť.

Deň po konferencii prebehlo v priestoroch vedúcej inštitúcie projektového konzorcia, Vysokej školy biznisu Esade, posledné osobné stretnutie pracovných tímov. Členky slovenského tímu Andrea Fábiková a Miroslava Mišičková počas neho prezentovali výstup z implementácie mentoringového programu na školách zapojených do konzorcia.

Ako ďalej s podporou rodovej rovnosti?

Ak vás zaujíma oblasť posilňovania rodovej rovnosti v akademickej sfére a to, ako sa v nej angažuje Univerzita Komenského, pozývame vás na podujatie Ako ďalej s podporou rodovej rovnosti na UK? Konferencia prebehne pri príležitosti ukončenia projektu EQUAL4EUROPE. Vystúpi na nej napríklad Marcela Linková (NKC – gender a věda, AV ČR), ktorá priblíži aktivity na podporu rodovej rovnosti vo vede v českom kontexte. Súčasťou programu bude panel so zástupcami a zástupkyňami vedenia UK, SAV a STU. Konferencia ponúkne aj priestor na osobnú perspektívu výskumníčok pôsobiacich na rôznych fakultách UK. Akcia sa uskutoční 1. decembra 2023 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského.