Umenie ako dramatizácia: medzi naturalizmom a historicizmom

Katedra filozofie a dejín filozofie pozýva dňa 9. mája 2024 na prednášku spojenú s diskusiou s profesorom Richardom Shustermanom.


12. 04. 2024 15.31 hod.

Hosťom podujatia na tému Umenie ako dramatizácia: medzi naturalizmom a historicizmom (Art as Dramatization: Between Naturalism and Historicism) bude profesor Richard Shusterman z Floridskej atlantickej univerzity. Na akcii, ktorá sa uskutoční v anglickom jazyku, vystúpi aj profesor Emil Višňovský z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK.

Podujatie nadväzuje na projekt APVV s názvom Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programy (2023 – 2027). Ten reaguje na dva myšlienkové smery, ktoré sa v priebehu posledných desaťročí stali primárnymi prístupmi vo väčšine filozofických disciplín.

Pozvánka na podujatie