Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

TANDEM: JEDINEČNÁ INTERKULTÚRNA SKÚSENOSŤ PRE ŠTUDENTOV

Zažijete priamy kontakt s nemeckou kultúrou, spoznáte zaujímavých ľudí, posilníte svoju interkultúrnu kompetenciu a získate certifikát o účasti na projekte. Aj tieto výhody prináša účasť na projekte Tandem Regensburg – Bratislava.


21. 11. 2019 14.50 hod.

Účasť na programe Tandem mi dala veľa, aj keď jeho hlavná fáza trvala len dva týždne. To však vôbec neprekážalo. Ba naopak. Je obdivuhodné, že za relatívne krátky časový úsek som mal možnosť spoznať Bavorsko. Cieľovou destináciou bol Regensburg, no zastavili sme sa aj v Mníchove a Norimbergu. Podobne vnímali program aj naše nemecké kolegyne a kolegovia: zistili, že Slovensko je zaujímavá krajina, v ktorej sa človek nenudí. Niektorých sme v našej domovine pohostili opäť po roku, keďže chceli spoznať Slovensko hlbšie.

Program Tandem viem len odporučiť – priateľskí Nemci, príjemné a podnetné mesto Regensburg s teplým počasím, chutné bavorské špeciality aj výborný kebab. A obstojné pivo ;)

Bis bald na Bismarkplatz-e!

Šimon Kotvas, študent prekladateľstva a tlmočníctva na FiF UK

AKO FUNGUJE TANDEM?

Tandem sa koná medzi študentmi Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Regensburgu. Zúčastniť sa ho môžu študenti všetkých študijných programov.

Tandem sa skladá z dvoch častí – vo februári strávia študenti z Univerzity v Regensburgu jeden týždeň v Bratislave a v júni budú študenti Univerzity Komenského cestovať na týždeň do Regensburgu.

Počas Tandemu majú študenti za úlohu s pomocou tandemového partnera získavať informácie na vybranú výskumnú tému týkajúcu sa Nemecka (Regensburgu), resp. Slovenska (Bratislavy). Témy môžu byť rôznorodé – študenti môžu získavať informácie o ekológii, náboženskom živote, firemnej kultúre, o otázkach týkajúcich sa zdravotníctva, školstva či o životnom štýle, formách kultúrneho života atď. Pri výskume sa kladie dôraz na priamy kontakt s ľuďmi, jeho súčasťou je návšteva škôl, domovov dôchodcov, úradov či stretnutia a rozhovory s režisérmi, manažérmi alebo učiteľmi.

PRIHLASOVANIE

Tandem sa bude konať od 23. februára do 1. marca 2020 v Bratislave a od 7. do 14. júna 2020 v Regensburgu. Prihlásiť sa môžete do 30. novembra 2019 prostredníctvom prihlášky (zaslanej elektronicky na e-mail: zuzana.hargasovauniba.sk).

Pre viac informácií kliknite na WEB alebo sledujte stránku na Facebooku.