Študentky a študenti pedagogiky vyrobili hračky pre deti

Študentky a študenti magisterského štúdia študijného programu pedagogika vymysleli vlastné hračky pre deti predškolského veku. Na Mikuláša ich odovzdajú deťom z materskej školy na Tbiliskej ulici v Bratislave.


29. 11. 2023 15.26 hod.

Odovzdávanie hračiek deťom predškolského veku sa uskutoční 5. 12. 2023 v priestoroch MŠ na Tbiliskej ulici v Bratislave. Študentky a študenty vďaka tomu uvidia bezprostredné reakcie detí a budú môcť sledovať, ako ich vlastnoručne vyrobené hračky zaujali. Katedra pedagogiky aj týmto podujatím vytvára prienik medzi teóriou a praxou a popularizuje akademickú prácu, predovšetkým študentskej časti.