Nominácia katedry pedagogiky na výnimočné ocenenie

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) v roku 2023 po prvýkrát ocení výnimočné vzdelávacie projekty a iniciatívy na Slovensku. Medzi nominovanými je i Katedra pedagogiky FiF UK, ktorá je navrhnutá v kategórii Duál výzvy.


29. 11. 2023 15.09 hod.

Cieľom iniciatívy je oceniť projekty, ktoré úspešne a udržateľne zavádzajú alebo realizujú duálne odborné vzdelávanie, čím významnou mierou prispievajú k rozvoju odbornej prípravy orientovanej na prax.

Katedra pedagogiky (profesorka Adriana Wiegerová) je nominovaná na Cenu odborného vzdelávania AHK Slowakei 2023 za návrh platformy Duál v praxi. Tá vznikla ako súčasť popularizácie odborného vzdelávania medzi budúcimi učiteľmi a učiteľkami v rámci projektu Učiteľskej akadémie na UK a v rámci rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022. Vyhlásenie výsledkov prebehne 14. decembra 2023.

Katedra pedagogiky i touto nomináciou ukazuje, ako sa dá prepájať zamestnávateľský sektor s činnosťou na akademickej pôde v odbore, ktorý je z pohľadu širokej verejnosti zaznávaný. Zdá sa, že i pedagogika má potenciál pomáhať zamestnávateľom v praxi.

Viac informácií o ocenení AHK Slowakei 2023