Premiér Ľudovít Ódor na Filozofickej fakulte UK

Predseda vlády Ľudovít Ódor sa 9. októbra v čase od 14.00 do 14.45 h zúčastní diskusie so študentskou a akademickou obcou Univerzity Komenského. Podujatie organizuje Filozofická fakulta UK a prebehne v Moyzesovej sieni.


29. 09. 2023 20.46 hod.

„Talent je základom kvalitnej budúcnosti Slovenska,“ tvrdí predseda vlády SR Ľudovít Ódor, ktorý inicioval od 12. septembra 2023 sériu odborných konferencií Návod pre úspešné Slovensko. Ich cieľom je hovoriť napríklad o návrate slovenských talentov zo zahraničia a vytváranie podmienok na udržanie talentov na domácej pôde. Konferencie nadväzujú na dokument s názvom Magnet pre talent o posilnení schopnosti Slovenska reagovať a adaptovať sa na budúcnosť.

Svoju víziu predstaví predseda vlády Ľudovít Ódor aj študentom, študentkám a pedagogickému zboru Univerzity Komenského.

Súčasťou podujatia je online anketa „Pán premiér, mám otázku“. Prostredníctvom nej možno predsedovi vlády do štvrtka 5. októbra 2023 poslať otázku. Podnety sa zbierajú prostredníctvom registračného formulára a ankiet v príbehoch na fakultnom Instagrame a Facebooku. Moderátor podujatia docent Daniel Klimovský z Katedry politológie FiF UK niektoré z otázok položí vzácnemu hosťovi.

Akciu organizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pre študentskú a akademickú obec Univerzity Komenského. Podmienkou účasti je vyplnenie registračného formulára do 5. 10. 2023.

<output>Registračný formulár, do ktorého môžete zároveň napísať svoju otázku. </output>

<output>Registračný formulár, do ktorého môžete zároveň napísať svoju otázku. </output>

Počet miest je limitovaný.

Odkaz na podujatie na fakultnom Facebooku.