7. ročník Pohľadov na súčasné Španielsko

Katedra romanistiky FiF UK (hispanistická sekcia) v spolupráci s Fakultou aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje už siedmy ročník fóra Miradas de Espaňa actual (Pohľady na súčasné Španielsko),


29. 09. 2023 19.47 hod.

Akcia prebehne dňa 3. 10. 2023 od 14.00 do 20.00 h v Moyzesovej sieni. Jej témou 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Španielskom a Slovenskom. K dispozícii je aj plagát s podrobným programom.