Genealógia modernistického esencializmu

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva na ďalšiu prednášku zo série vystúpení svojich absolventiek a absolventov v rámci storočného jubilea svojho založenia.


20. 11. 2023 11.42 hod.

Prednášajúca: Mgr. Mira Keratová, PhD. (Galéria mesta Bratislavy, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici)

Názov prednášky: Genealógia modernistického esencializmu

Dátum: streda, 22. novembra 2023

Čas: 16:00 – 17:30 h

Miesto: G239, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, Bratislava

Informácie o prednáške:

Prednáška sa zameria na vývoj tvorby neoavantgardného umelca Stana Filka a genealógiu modernistického esencializmu z perspektívy feministického pohľadu. Táto perspektíva je integrovaná do celkového výskumu umelcovho celoživotného diela a zahŕňa použitie umeleckých archívov, autorských dokumentácií, komentárov a aj orálnej histórie. Prednáška predstaví širší kontext: rámec geopolitických podmienok socialistického modernizmu v 60. rokoch, československej normalizácie v 70. rokoch, emigrácie  z čias newyorských kultúrnych bojov v 80. rokoch a nových sociálnych a identitárnych politík v období neoliberálnej tranzície v 90. rokoch.

O prednášajúcej:  

Mgr. Mira Keratová, PhD., absolvovala magisterské štúdium v oblasti Vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Svoju profesijnú kariéru začala ako odborná asistentka na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. V súčasnosti zastáva pozíciu kurátorky zbierky moderného a súčasného umenia v Galérii mesta Bratislavy a kurátorky v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Zaoberá sa súčasným umením a historickou neoavantgardou, s dôrazom na východoeurópske performatívne umenie z 60. a 70. rokov 20. storočia. Jej kurátorské projekty zahŕňajú výstavy a publikácie spojené s výskumom umeleckých archívov, ako napríklad Jána Budaja a Dočasnej spoločnosti intenzívneho prežívania (Pracovná pamäť, Bratislava 2009-15, SSG, 2015). Ďalej spolupracovala na výstavách venovaných umelcom ako Stano Filko (Hydrozoa, SSG, 2017-23; ...IN - 5. 4. 3. D..., Fondazione Morra Greco, Napoli 2014; POST-BIGSF-BANGSF-ARTSF, 11. Biennale de Lyon 2011), Ľubomír Ďurček (Situačné modely komunikácie, SSG, 2012; SNG, 2013), Peter Bartoš (Celok je menší ako súčet jeho častí, GMB, 2022; Situations 1945 – 2014, Secession, Wien 2014; Environmental Aesthetics, Fondazione Morra Greco, Napoli 2019), Michal Moravčík (United We Stand, SSG; Divided We Fall, Nová Synagóga, Žilina 2018-19) a ďalších.

O prednáškovom cykle:

Prednášky prebiehajú každú stredu počas semestra pod vedením absolventiek a absolventov katedry. Určené sú nielen pre aktuálnych študentov a študentky dejín výtvarného umenia, ale aj pre odbornú verejnosť. Ďalšou v rade bude prednáška Zsófie Kiss-Szemán (Galéria mesta Bratislavy) na tému „Gisela Weyde. Od Atény k Hére alebo od modrej pančuchy ku gazdinej“.


Súbory:
pozvanka_08_Keratova.pdf190 K