Borbély Szilárd 60

Združenie Alberta Szenciho Molnára pri Katedre maďarského jazyka a literatúry FiF UK pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu v maďarskom jazyku s názvom „Borbély Szilárd 60. Marginalita, menšinový pohľad, recepcia v tvorbe Szilárda Borbélya“.


17. 10. 2023 16.04 hod.

Termín podujatia: 24. - 25. 10. 2023

Miesto podujatia:

  • 24. 10. 2023, Lisztov inštitút, Bratislava
  • 25. 10. 2023, SzNM - Múzeum kultúry Slovákov a Maďarov, Brämerov kaštieľ, Bratislava

Podrobný program podujatia.

Doplnkové informácie:

Szilárd Borbély (1963 – 2014) bol významný maďarský básnik a spisovateľ, ktorý vo svojej tvorbe skúmal otázky marginality, identity, ľudskej krutosti a spolužitia kultúr. V slovenskom preklade je dostupné jeho posledné dielo, román Vydedenci. V češtine vyšla básnická zbierka Pompa Funebris (orig.: Halotti Pompa).