Agnus dei – symbol a časovosť dejín umenia

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva na ďalšiu prednášku zo série vystúpení svojich absolventiek a absolventov v rámci storočného jubilea svojho založenia.


09. 10. 2023 18.36 hod.

Názov prednášky: Agnus dei – symbol a časovosť dejín umenia

Prednášajúci: Ivan Gerát (Centrum vied o umení, Slovenská akadémia vied; Katedra dejín a teórie umenia, FiF, Trnavská univerzita)

Profesor Ivan Gerát je renomovaný odborník v oblasti dejín umenia a estetiky. Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave a vo Freiburgu. Pracoval na viacerých významných univerzitách a institúciách a jeho publikácie sa zaoberajú stredovekým umením a teóriou a historiografiou umenia.

Termín: streda, 11. októbra 2023, od 16:00 do 17:30 hodiny

Miesto konania: FiF UK, Gondova 2, č. d. 239

Akcie prebiehajú každú stredu počas semestra pod vedením absolventiek a absolventov katedry. Určené sú nielen pre aktuálnych študentov a študentky dejín výtvarného umenia, ale aj pre odbornú verejnosť. Ďalšou v rade bude prednáška s názvom „Blízki a vzdialení. Rodina Lütgendorff – Leinburg a jej vzťahy s Prešporkom“ pod vedením Jany Lukovej (Historický ústav SAV).


Súbory:
pozvanka_100_gerat.pdf467 K