Zbavte sa záväzkov voči ústrednej knižnici

V rámci Týždňa slovenských 2024 knižníc ponúka Ústredná knižnica FiF UK možnosť odpustenia niektorých poplatkov.


01. 03. 2024 08.25 hod.

Pri príležitosti 25. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc poskytuje Ústredná knižnica FiF UK možnosť odpustenia poplatkov za upomienky, neskoré predĺženie či prekročenie výpožičnej lehoty (okrem poplatku za stratu knihy). Odpustené vám budú aj neuhradené poplatky, ktoré na vašom konte zostali po vrátení kníh. Stačí v termíne od 4. 3. do 8. 3. 2024 kontaktovať personál knižnice.

Viac informácií o podujatí Týždeň slovenských knižníc