Kontakty

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK

Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1

e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Mgr. Monika Lopušanová

Ústredná knižnica,
riaditeľka Ústrednej knižnice FiF UK
+421 2 9013 2111
M 313

Mgr. Miroslava Sedová

Ústredná knižnica, Oddelenie knižničných fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
+421 2 9013 2107
M313

Mgr. Bronislava Kotysová

Ústredná knižnica, Oddelenie nadobúdania a sprac.fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
+421 2 9013 2104
M311

Mgr. Jakub Zábojník

Ústredná knižnica, Oddelenie bibliograficko - informačné
odborný dokumentarista

Andrea Bondorová

Ústredná knižnica,
knihovník
+421 2 9013 2193
S 425
S 425
S 425
+421 2 5933 9416

Darina Borárošová

Ústredná knižnica, Oddelenie nadobúdania a sprac.fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
+421 2 9013 2106
M313

Mgr. Martin Fadin

Ústredná knižnica, Oddelenie knižničných fondov
knihovník
M301
+421 2 9013 1571

Mgr. Katarína Franková

Ústredná knižnica,
knihovník

Janka Glesková

Ústredná knižnica, Oddelenie knižničných fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
+421 2 9013 2190
G234
+421 2 5933 9460

Mgr. Veronika Gyalogová

Ústredná knižnica, Oddelenie bibliograficko - informačné
odborný dokumentarista
M310
+421 2 9010 9937
[1] 2 3