Témy doktorandského štúdia 2024/2025

Chystáte sa pokračovať v štúdiu aj po magisterskom stupni? Neprehliadnite nové informácie.


03. 04. 2024 19.09 hod.

Zverejnili sme ponuku nových tém doktorandského štúdia v odboroch spoločenských a humanitných vied, ktoré vypísali školitelia a školiteľky z FiF UK a spolupracujúcich ústavov SAV.

Prihlášky sa podávajú od 1. mája do 31. mája 2024.

Všetky informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025