Klasickí filológovia a filologičky čítali Aristofana

Katedra klasickej a semitskej filológie sa zapojila do medzinárodného čítania komédie starogréckeho autora Aristofana v rámci Európskeho latinsko-gréckeho festivalu.


03. 04. 2024 19.03 hod.

Dňa 22. marca 2024 medzi 11. až 12.00 h prebehlo medzinárodné čítanie komédie Ženy na sneme od Aristofana. Organizovali ho vzdelávacie inštitúcie vo francúzskom meste Lyon a zapojila sa doň aj Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK. V rovnakom čase teda čítali rovnaký text tisícky účastníkov a účastníčok na celom svete v desiatkach rozličných jazykoch. Skupina zložená z pedagógov a pedagogičiek, bývalého a súčasného študentva katedry klasickej a semitskej filológie k akcii prispela svojím čítaním v slovenčine.

Odkaz na mapu s označením participujúcich miest (cf. Bratislava)