Memorandum o spolupráci v oblasti kultúry

Dňa 29. mája 2024 podpísalo sedem európskych univerzít v Rige (Lotyšsko) Memorandum o spolupráci v oblasti kultúry. Slávnostné podpisovanie sa uskutočnilo na Lotyšskej univerzite v rámci medzinárodného projektu CAMINO s názvom Twenty years of cultural enrichment in reunified Europe (Dvadsať rokov kultúrneho obohatenia v zjednotenej Európe).


04. 06. 2024 18.10 hod.

Memorandum podpísali Lotyšská univerzita, Univerzita vo Vilniuse (Litva), Univerzita v Tartu (Estónsko), Opolská univerzita (Poľsko), Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika), Univerzita verejnej služby Ludovika (Maďarsko). Za Slovensko nás v rámci Univerzity Komenského reprezentovala prodekanka Aneta Világi. Cieľom memoranda je jednak vytvoriť a rozvíjať sieť európskych univerzít, ich kultúrnych inštitúcií a študentstva, jednak posilniť prítomnosť kultúry v rámci univerzít a miestnych komunít.

„Dohodli sme sa nielen na úzkej spolupráci v oblasti kultúry, organizovaní konferencií, umeleckých podujatí a vzdelávacích programov. Zaviazanie sa k podpore kultúrneho prejavu na našich univerzitách znamená ,áno‘ ľudskejšiemu a pokojnejšiemu svetu. [...] Kultúra pomáha ľuďom k vzájomnému a lepšiemu porozumeniu. Keď poznáme našich susedov, je menej pravdepodobné, že sa budeme báť, budeme nepriateľskí alebo osamelí, a preto môžeme spolu začať robiť veľké veci. Želám si, aby sa podpísanie tohto memoranda stalo silným odrazovým mostíkom pre aktívne a plodné priateľstvo medzi študentmi a akademikmi našich univerzít na mnoho ďalších rokov a prilákalo do tejto siete viac partnerov,“ uviedol vo svojom prejave k partnerom siete a ďalším pozvaným hosťom profesor Gundars Bērziņš, rektor Lotyšskej univerzity.

Sieť bude slúžiť ako platforma na podporu európskej kultúry a jej integrácie do vzdelávacích aktivít, resp. priestor na výmenu skúseností v oblasti kultúry, umenia a vzdelávacích sfér prostredníctvom inovatívnych technológií. V súčasnosti sieť tvorí sedem univerzít, ale bude otvorená novým členom s cieľom rozšíriť možnosti kultúrnej mobility. V júni 2024 sa spustí online platforma Universities4.culture.eu, ktorá bude slúžiť ako praktický nástroj spolupráce.

O projekte CAMINO

Na oslavu 20. výročia rozšírenia Európskej únie (EÚ) v roku 2004 spojilo svoje sily sedem univerzít z Lotyšska, Litvy, Estónska, Poľska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska a zrealizovalo projektu CAMINO. Jeho cieľom je zistiť vplyv rozšírenia EÚ v roku 2004 na rôzne kultúrne aspekty a hodnoty nových členských štátov, ako aj vytvoriť silnejšie kultúrne a akademické väzby v rámci strednej a východnej Európy. Zároveň kladie základy pre dlhodobú sieť kultúrnej spolupráce. Zoznam partnerov projektu CAMINO zahŕňa aj Univerzitu kráľa Danyla na Ukrajine ako pridruženého partnera a lotyšské filmové štúdio VERY films, ktoré produkuje dokumentárny film o kultúrnom živote v partnerských krajinách projektu. Projekt CAMINO je financovaný z programu EÚ CERV.

Viac informácií o projekte


camino_logo                          eu_logo