Zaži deň v koži vysokoškoláka V UTOROK 23. MÁJA

Zaujímavé prednášky na Univerzite Komenského pre stredoškolákov

Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave vás pozývajú

v utorok  23. mája 2017

na sériu zaujímavých prednášok, určených predovšetkým pre študentov a študentky stredných škôl.  

Podujatie sa uskutoční v čase od 8:30 do 12:30 v hlavnej budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v reprezentačných priestoroch univerzity (Aula UK na 1. poschodí, Auditorium Maximum na 2. poschodí).

Využite týždeň, keď budú ústne maturity, na zoznámenie sa s vysokoškolským prostredím.

Tešíme sa na vás!

Program

Aula UK

8.30 – 9.10      Prečo cítime strach, radosť či hanbu alebo kultúrne významy emócií

Doc. Tatiana Bužeková, PhD., Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta UK

Emócie sú súčasťou ľudského života všade na svete. Čo v ľuďoch rôznych kultúr vzbudzuje strach alebo radosť, hanbu alebo hrdosť, odpor alebo obdiv? Akú úlohu hrajú emócie v morálnom uvažovaní? Ako sa emócie prejavujú v rituálnom konaní? Ako emócie súvisia so „správnym“ priebehom života, určeným kultúrnymi pravidlami? Ako si pamätáme alebo nepamätáme to, čo je pre nás citovo významné?

9.20 – 10.00    Spavá nemoc alebo ako si trypanozóma prezlieka svoj sladký kabátik

doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK

Trypanosoma brucei ročne ohrozuje 70 miliónov ľudí po celom svete a spavá nemoc, ktorú spôsobuje, si  každý rok vyžiada viac než desaťtisíc  obetí. Akým mechanizmom oklame trypanozóma imunitný systém? Ako prezliekaním „kabáta“ utrápi človeka až na smrť?

10.10 – 10.50  Čo je to  láska? Ako hľadať odpoveď vo filozofii a literatúre 

Prof. PhDr.  Ondrej Mészáros, PhD., Katedra maďarského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta UK

Láska nie je len pocit, je to najmä udalosť v ľudskom živote. Láska je prítomná tak v literárnych príbehoch,  ako aj vo filozofických systémoch, zameraných na chápanie sveta. Aký význam zohráva láska v kultových príbehoch svetovej literatúry? Aké je miesto a význam lásky v rozličných  výkladoch existencie sveta?

11.00 – 11.40  O vtákoch, ktoré sú také zriedkavé, že od hladu ani nevedia, kde žiť.

RNDr. Mirko Bohuš, PhD., Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta UK

Vyrábame stále viac a krajších vecí. Akoby vyvažovali neprestajne bezfarebnejší a prázdnejší svet, na ktorom sme bytostne závislí. Červené zoznamy ohrozených organizmov sa stále predlžujú. Dobrým príkladom urýchleného vymierania a možnej záchrany, vyčíslenia týchto procesov a filozofie ich riešenia sú vtáky. V hre sú prírodné vedy, hazardné hry a pravdepodobnosť, argumenty, etika i umenie. V ruskej rulete o život sme i my.

11.50 – 12.30  Fyzikálny pohľad na šíp Robina Hooda

doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Aj v takej historickej zbrani, ako je luk, sa odohráva množstvo zaujímavých fyzikálnych dejov, pričom mnohé si ľudia v minulosti nevedeli vysvetliť. Jedným z nich je tzv. „lukostrelecký paradox“, ktorý súvisí s kmitaním šípu. Okrem zaujímavých záberov vysokorýchlostnou kamerou ponúkneme aj praktické ukážky.

 

Auditórium Maximum

8.30 – 9.10      Svetové rekordy v teórii grafov

doc. RNDr. Róbert Jajcay PhD., Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

V niektorých oblastiach matematiky je nájdenie optimálneho objektu natoľko výpočtovo náročné, že sa matematici uspokoja aj s nájdením lepšieho modelu, ako našiel niekto iný. Takéto rekordné objekty sú potom pozorne vedené a sledované v tabuľkách svetových rekordov. Tento prístup k matematike sa podstatne líši od trvalo pravdivej a precíznej matematiky, akú bežne poznáme. Čo všetko vlastne patrí do matematiky a čím všetkým sa matematika motivuje?

9.20 – 10.00    Tlmočenie – kreatívny job alebo „papagájovanie“?

Mgr. Tomáš Sovinec, PhD., Katedra germanistiky, Filozofická fakulta UK

Čo je to vlastne tlmočenie a prečo môže byť tlmočník užitočný?  Sú tlmočníci dnes vôbec ešte potrební? Ako by mal vyzerať ideálny tlmočník? Ako sa ním stať a aké musí mať osobnostné predpoklady?

10.10 – 10.50  Koľko je vlastne číslo  π ?

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček CSc., Katedra Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Myšlienka, ktorú na výpočet hodnoty π použil v 3. storočí pred n. l. Archimedes, sa v rôznych obmenách používala skoro 2000 rokov. Zmena prišla až s nástupom diferenciálneho a integrálneho počtu v 17. storočí. Pôvodný aj nový prístup si zaslúžia, aby sme sa na ne  pozreli bližšie.

11.00 – 11.40  Čo s nami robí hudba?

Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., Katedra muzikológie, Filozofická fakulta UK

Hudba nás dokáže povzbudiť, zlepšiť nám náladu, ale môže v nás vyvolať aj nervozitu či smútok. Prečo nás hudba tak veľmi ovplyvňuje? Na hudbu a emócie sa pozrieme z hľadiska hudobnej estetiky aj hudobnej psychológie.

11.50 – 12.30  Brány do strateného sveta

doc. RNDr. Roman Aubrecht, Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK

V minulom storočí slávny spisovateľ Sir Arthur Conan Doyle napísal svoj román "Stratený svet". Na stolové hory v Južnej Amerike, oddelené od okolitého sveta strmými neschodnými stenami, umiestnil zvyšky starého sveta, v ktorom vládli dinosaury. Odvtedy sú tieto stolové hory opradené rúškom záhad. Najväčšia z nich pribudla pred pár rokmi, keď sa v nich našli gigantické jaskyne, presne také, ako predpovedal slávny spisovateľ. Ako však vznikli, keď horniny stolových hôr sú z tvrdého nepriepustného kremenca? A ako vznikli samotné hory? Myslíme, že sme na to prišli.