Postdoktorandské pobyty

Legislatíva

Vnútorný predpis č. 4/2024 | Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského  v Bratislave 

Postdoktorandské pobyty UK na rok 2024-2025 / Postdoctoral stays CU 2024-2025

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Názov projektu: Sociálne procesy pri autizme a schizofrénii

Obsadený (ide o pokračujúci pobyt)

Harmonogram postdoktorandského pobytu

Harmonogram postdoktorandského pobytu

Žiadosť o postdoktorandský pobyt

Žiadosť o postdoktorandský pobyt sa podáva zároveň so žiadosťou o Grant postdoktoranda UK (GUKPOST).

Informácie o GUKPOST sú dostupné na stránke Grant postdoktoranda UK (GUKPOST).

Od 27. mája 2024 možno žiadosti o GUKPOST podávať cez formulár na webovej stránke UK, žiadosti si podávajú aj postdoktorandi s pokračujúcimi pobytmi.