DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FIF UK 28. JANUÁRA 2023

Záujemcov a záujemkyne o štúdium pozývame na stretnutie s našimi pedagógmi a študentmi a nahliadnuť do pestrého života na fakulte

 

Program pripravujeme a detaily budeme postupne zverejňovať


10.00 h

Stretnutie s vedením fakulty v Moyzesovej sieni – informácie o otváraných programoch a prijímacích skúškach, systéme štúdia, ubytovaní a možnostiach zahraničných študijných pobytov.

11.00 – 14.00 h
Program na katedrách, kde bližšie spoznáte študijný odbor, o ktorý sa zaujímate, stretnete sa s pedagógmi, študentmi, absolventmi a vyskúšate si rôzne zaujímavé aktivity.


Počas dňa otvorených dverí sa budete môcť s otázkami obrátiť aj na študijné oddelenie, študijných poradcov, spoznáte študentské spolky pôsobiace na fakulte a ďalšie mimoštudijné aktivity.

Svoj stánok bude mať aj spoločnosť SCIO, ktorá pre FiF UK zabezpečuje vedomostné testovanie uchádzačov o štúdium. So svojimi otázkami sa budete môcť obrátiť priamo na jej zástupcu alebo zástupkyňu, získať informácie o systéme testovania, modelové testy či termíny testovania.