TRASU VIA MARIAE ZVIDITEĽŇUJE TÍM Z UNIVERZITY KOMENSKÉHO

Riešiteľkám projektu zameraného na propagáciu sakrálneho, kultúrneho a prírodného dedičstva sa v spolupráci s partnermi projektu podarilo zapojiť pútnickú cestu Via Mariae do propagačného nástroja, aký zatiaľ nemá žiadna z pútnických ciest na Slovensku.

Riešiteľské tímy medzinárodného projektu rurAllure sa na prelome marca a apríla 2023 stretli v Španielsku, aby zhodnotili svoje doterajšie výsledky. Stretnutia sa zúčastnili partneri zo všetkých zapojených krajín – Španielska, Talianska, Nórska, Portugalska, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Riešiteľkám z Univerzity Komenského sa v spolupráci s pridruženými partnermi okrem iných aktivít podarilo spustiť značenie slovenskej časti pútnickej cesty Via Mariae na turistických smerovníkoch, spracovať viac ako 100 bodov záujmu (POI) a 23 naratívov. Vďaka tomu používatelia turistickej aplikácie získajú nielen základné informácie o type, dostupnosti alebo vhodnosti POI pre rôzne segmenty návštevníkov, ale aj informácie o atraktívnosti a jedinečnosti POI z kultúrneho, historického alebo prírodného hľadiska. Takýmto propagačným nástrojom na našom území zatiaľ nedisponuje žiadna z pútnických ciest. V rámci propagácie navrhol slovenský tím tiež súťaž o najkrajšiu fotografiu z pútnických ciest, ktorá sa stala aj vďaka mediálnemu tímu z Talianska doposiaľ najúspešnejším propagačným nástrojom projektu.

Slovenská vetva Stredoeurópskej mariánskej cesty Via Mariae vstúpila do rodiny veľkých európskych pútnických ciest a získala množstvo dôležitých impulzov na svoj rozvoj. Zámerom je zviditeľniť trasu nielen medzi pútnikmi, ale spropagovať jej možnosti aj pre ďalšie skupiny turistov a cestovateľov,“ uviedla členka slovenského riešiteľského tímu dr. Tatiana Deptová z Katedry marketingovej komunikácie FiF UK. Ocitá sa tak na cestovateľskej mape ako súčasť Stredoeurópskej mariánskej cesty spolu so známymi pútnickými trasami, ako je Svätojakubská cesta vedúca do Santiaga de Compostela, Via Francigena, či Cesta sv. Olafa v Škandinávii.

Viac o projekte rurAllure