Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podcast FiF UK „Na múriku"

NA MÚRIKU je názov podcastu FiF UK, ktorý chce predstavovať zaujímavé výskumy, projekty a publikácie posúvajúce poznanie v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Múrik pred budovou na Gondovej ulici je miestom, kde sa dozviete, čím fakulta žije, o čom práve diskutujú jej učitelia aj študenti. Preto sa dostal aj do názvu podcastu, ktorý bude poslucháčom prinášať rozhovory s našimi pedagógmi, výskumníkmi či študentmi.

Podcasty Na múriku nájdete aj na Spotify či Google Podcasts

Prajeme vám príjemné počúvanie.

Matúš Hajdúch: AIS nie je nutné zlo – nakoniec aj tak všetkým pomôže

Tento diel podkastu je pohľadom do mysle správcu Akademického informačného systému na FiF UK. Matúš Hajdúch v ňom okrem iného prezradí, že je bývalým pedelom a vášnivým hráčom videohier.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Michal Chabada: Priestor pre individuálnu slobodu stále existuje

S profesorom Michalom Chabadom z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK sme diskutovali o naturalizme ako perspektíve nazerania na veci v súčasnej filozofii. V rozhovore sa dozviete viac o probléme ľudskej dôstojnosti, napĺňania potrieb či o šťastnom živote. Okrem toho zistíte, prečo drzí pubertiaci a pubertiačky kladú výborné (dokonca filozofické) otázky.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Michal Hajdúk: Byť trochu paranoidný nie je zlé

Pozvanie do našej podcastovej série prijala ďalšia výrazná postava Filozofickej fakulty UK: doc. Michal Hajdúk, ktorý pôsobí na Katedre psychológie FiF UK a zároveň na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB. Vo svojom výskume sa Michal Hajdúk venuje sociálnemu poznávaniu a jeho poruchám u ľudí so schizofréniou, neuropsychológii a duševnému zdraviu mladých ľudí. Je absolventom Fulbrightovho štipendia a má za sebou výskumné pobyty na významných zahraničných pracoviskách. V podcaste sa s ním rozprávame o širších kontextoch výskumu ľudskej psychiky a o najnovších metódach liečby a podpory ľudí s psychickými ťažkosťami.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Marta Botiková: Každý vníma minulosť cez svoj vlastný filter

S etnologičkou prof. Martou Botikovou sa rozprávame o každodennom živote žien v časoch štátneho socializmu. Rozhovor je inšpirovaný knihou z pera Marty Botikovej a Zity Deáky Dievčatá, ženy na Slovensku a v Maďarsku / Lányok, asszonyok Szlovákiában és Magyarországon (1955 – 1989).

VYPOČUJTE SI PODCAST

Light*: Akademická obec by mala byť spúšťačom zmien

Mesiac po tragédii pred Teplárňou sa s členstvom študentského spolku Light* zhovárala Barbara Rónaiová.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Centrum pedagogickej podpory FiF UK: Nemôžeme ignorovať, akí sú naši študenti a študentky

O kurzoch zameraných na to, ako lepšie učiť na vysokej škole, o profile, cieľoch a plánoch Centra pedagogickej podpory FiF UK sa s pracovníčkami centra Gabrielou Pleschovou, Luciou Hlavatou a Janou Výškrabkovou rozprával Vladimír Zvara.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Nina Cingerová: Dnes je poznanie Ruska ešte dôležitejšie

O politickej lingvistike, polarizujúcom jazyku v ruskom verejnom priestore a ďalších témach sa rozprávame s doc. Ninou Cingerovou z Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Darina Dvorská a Lenka Sokolová: Škola má byť miestom pohody a bezpečia

Na múriku sme sa tento raz rozprávali o unikátnom webe Učiteľská akadémia, obsahujúcom zbierku videozáznamov z reálnych vyučovacích hodín na slovenských školách, ktorý má slúžiť na prípravu adeptov učiteľskej profesie na Univerzite Komenského. O tomto projekte aj o problémoch a kontextoch nášho školstva sa Vladimír Zvara rozprával so psychologičkou doc. Lenkou Sokolovou z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a s pedagogičkou dr. Darinou Dvorskou z Filozofickej fakulty UK. 

VYPOČUJTE SI PODCAST

Paula Jójárt: To, že musíme zažívať vojnu, súvisí s patriarchátom

S absolventkou psychológie na FiF UK a expertkou na rodovú rovnosť Paulou Jójárt o rodových aspektoch vojnového konfliktu na Ukrajine, ako je násilie páchané na ženách, obchodovanie s ľuďmi, či rôzne aspekty starostlivosti o reprodukčné zdravie žien a dievčat.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Miroslav Kocúr: Ako sa pozerať na svet, aby sme našli spoločnú reč

S teológom Miroslavom Kocúrom o novom seminári na FiF UK o vede a náboženstve, ktorý je otvorený doktorandom a doktorandkám, ale aj všetkým tým, ktorých baví „cezhraničný“ dialóg naprieč jednotlivými odbormi a oblasťami ľudského poznania.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Jana Kalinayová-Bartová: Trubači boli symbolom slobodných kráľovských miest

Aké miesto mala hudba v živote starého Prešporka? Čo mali v popise práce mestskí trubači? Rozhovor s hudobnou historičkou doc. Janou Kalinayovou-Bartovou, zostavovateľkou a spoluautorkou knihy Hudobné dejiny Bratislavy.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Radoslav Števčík: Snažím sa budovám vrátiť ich pôvodnú krásu

O tom, ako pôvodne vyzerala šedá budova fakulty na Gondovej, čo sa našlo pod linoleom v učebniach a prečo majú dvere do pracovní červené čalúnenie – na tieto a ďalšie otázky odpovedá tajomník FiF UK Mgr. Radoslav Števčík.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Nóra Varga: Od Maďarov sa očakáva perfektná slovenčina

So študentkou FiF UK Nórou Varga sa zhovára Barbara Rónaiová o tom, ako sa na fakulte cíti študentka s materinským jazykom maďarským, ktorá maďarská veta je zrozumiteľná v Dunajskej strede, nie však v Budapešti, a aké je to byť niekde uprostred – pre niekoho nie dosť Slovenka, pre iného nie dosť Maďarka.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Jozef Bátora: Európska integrácia nie je len technokratický proces, je to výzva autoritám

S politológom prof. Jozefom Bátorom z Katedry politológie FiF UK o jeho publikácii Uznanie v Európskej únii, o krízach, ktorým EÚ v posledných desaťročiach čelí a aký majú vplyv na identitu jednotlivých spoločenstiev.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Eva Škorvanková: Ideálna žena Slovenského štátu bola neviditeľná

Rozhovor s historičkou dr. Evou Škorvankovou z Katedry všeobecných dejín FiF UK o jej knihe Strážkyne rodinných kozubov? Ženy v ideológii a politike Slovenského štátu.

Vypočujte si podcast