Podcast FiF UK „Na múriku"

NA MÚRIKU je názov podcastu FiF UK, ktorý chce predstavovať zaujímavé výskumy, projekty a publikácie posúvajúce poznanie v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Múrik pred budovou na Gondovej ulici je miestom, kde sa dozviete, čím fakulta žije, o čom práve diskutujú jej učitelia aj študenti. Preto sa dostal aj do názvu podcastu, ktorý bude poslucháčom prinášať rozhovory s našimi pedagógmi, výskumníkmi či študentmi.

Podcasty Na múriku nájdete aj na Spotify či Google Podcasts

Prajeme vám príjemné počúvanie.

Centrum pedagogickej podpory FiF UK: Nemôžeme ignorovať, akí sú naši študenti a študentky

O kurzoch zameraných na to, ako lepšie učiť na vysokej škole, o profile, cieľoch a plánoch Centra pedagogickej podpory FiF UK sa s pracovníčkami centra Gabrielou Peschovou, Luciou Hlavatou a Janou Výškrabkovou rozprával Vladimír Zvara.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Nina Cingerová: Dnes je poznanie Ruska ešte dôležitejšie

O politickej lingvistike, polarizujúcom jazyku v ruskom verejnom priestore a ďalších témach sa rozprávame s doc. Ninou Cingerovou z Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Darina Dvorská a Lenka Sokolová: Škola má byť miestom pohody a bezpečia

Na múriku sme sa tento raz rozprávali o unikátnom webe Učiteľská akadémia, obsahujúcom zbierku videozáznamov z reálnych vyučovacích hodín na slovenských školách, ktorý má slúžiť na prípravu adeptov učiteľskej profesie na Univerzite Komenského. O tomto projekte aj o problémoch a kontextoch nášho školstva sa Vladimír Zvara rozprával so psychologičkou doc. Lenkou Sokolovou z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a s pedagogičkou dr. Darinou Dvorskou z Filozofickej fakulty UK. 

VYPOČUJTE SI PODCAST

Paula Jójárt: To, že musíme zažívať vojnu, súvisí s patriarchátom

S absolventkou psychológie na FiF UK a expertkou na rodovú rovnosť Paulou Jójárt o rodových aspektoch vojnového konfliktu na Ukrajine, ako je násilie páchané na ženách, obchodovanie s ľuďmi, či rôzne aspekty starostlivosti o reprodukčné zdravie žien a dievčat.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Miroslav Kocúr: Ako sa pozerať na svet, aby sme našli spoločnú reč

S teológom Miroslavom Kocúrom o novom seminári na FiF UK o vede a náboženstve, ktorý je otvorený doktorandom a doktorandkám, ale aj všetkým tým, ktorých baví „cezhraničný“ dialóg naprieč jednotlivými odbormi a oblasťami ľudského poznania.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Jana Kalinayová-Bartová: Trubači boli symbolom slobodných kráľovských miest

Aké miesto mala hudba v živote starého Prešporka? Čo mali v popise práce mestskí trubači? Rozhovor s hudobnou historičkou doc. Janou Kalinayovou-Bartovou, zostavovateľkou a spoluautorkou knihy Hudobné dejiny Bratislavy.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Radoslav Števčík: Snažím sa budovám vrátiť ich pôvodnú krásu

O tom, ako pôvodne vyzerala šedá budova fakulty na Gondovej, čo sa našlo pod linoleom v učebniach a prečo majú dvere do pracovní červené čalúnenie – na tieto a ďalšie otázky odpovedá tajomník FiF UK Mgr. Radoslav Števčík.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Nóra Varga: Od Maďarov sa očakáva perfektná slovenčina

So študentkou FiF UK Nórou Varga sa zhovára Barbara Rónaiová o tom, ako sa na fakulte cíti študentka s materinským jazykom maďarským, ktorá maďarská veta je zrozumiteľná v Dunajskej strede, nie však v Budapešti, a aké je to byť niekde uprostred – pre niekoho nie dosť Slovenka, pre iného nie dosť Maďarka.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Jozef Bátora: Európska integrácia nie je len technokratický proces, je to výzva autoritám

S politológom prof. Jozefom Bátorom z Katedry politológie FiF UK o jeho publikácii Uznanie v Európskej únii, o krízach, ktorým EÚ v posledných desaťročiach čelí a aký majú vplyv na identitu jednotlivých spoločenstiev.

VYPOČUJTE SI PODCAST

Eva Škorvanková: Ideálna žena Slovenského štátu bola neviditeľná

Rozhovor s historičkou dr. Evou Škorvankovou z Katedry všeobecných dejín FiF UK o jej knihe Strážkyne rodinných kozubov? Ženy v ideológii a politike Slovenského štátu.

Vypočujte si podcast