Vyhľadávanie zdrojov 2

Témy

  • Pokročilé stratégie efektívneho vyhľadávania zdrojov (do seminárnej práce, referátu, kvalifikačnej práce atď.)
  • Kategórie a príklady databáz a vyhľadávačov vedeckých a odborných informácií a ich používanie
  • Využitie jednoduchých a pokročilých techník počas vyhľadávania
  • Ladenie výsledkov vyhľadávania podľa potreby

Cieľová skupina: Bc. a Mgr., všetky ročníky

3. apríla 2024 o 16.00 h – Vyhľadávanie zdrojov 2

Miesto: Ústredná knižnica FiF UK (Múzejná ul. 10, študovňa, 2. poschodie)
Max. 20 účastníkov
Registrácia

11. apríla 2024 o 18.00 h – Vyhľadávanie zdrojov 2 (online)

Platforma: MS Teams
Registrácia