Vyhľadávanie zdrojov 1

Témy

  • Príprava podkladov pre vyhľadávanie s cieľom získať čo najväčší počet zdrojov (do seminárnej práce, referátu, kvalifikačnej práce atď.)
  • Správna identifikácia iba podstatných kľúčových slov témy
  • Tvorba ďalších vyhľadávacích slov, ktoré môžu výrazne rozšíriť rozsah užitočných výsledkov
  • Využitie potenciálu umelej inteligencie v tejto oblasti a vyvarovanie sa jej limitom

Cieľová skupina: Bc. a Mgr., všetky ročníky

26. marca 2024 o 16.30 h – Vyhľadávanie zdrojov 1

Miesto: Ústredná knižnica FiF UK (Múzejná ul. 10, študovňa, 2. poschodie)
Max. 20 účastníkov
Registrácia

4. apríla 2024 o 18.00 h – Vyhľadávanie zdrojov 1 (online)

Platforma: MS Teams
Registrácia

17. apríla 2024 o 16.00 h – Vyhľadávanie zdrojov 1

Miesto: Ústredná knižnica FiF UK (Múzejná ul. 10, študovňa, 2. poschodie)
Max. 20 účastníkov
Registrácia