Príprava na obhajobu kvalifikačnej práce

Témy

  • Všeobecné zásady prezentovania pri obhajobe kvalifikačnej práce
  • Ústne prezentovanie
  • Formálne a obsahové aspekty powerpointovej prezentácie (s využitím šablón aktuálneho fakultného dizajnmanuálu)

Cieľová skupina: Bc. a Mgr., končiace ročníky

30. apríla 2024 o 17.00 h – Príprava na obhajobu kvalifikačnej práce

Miesto: učebňa N418 (Múzejná ul. 10, 4. poschodie)
Max. 60 účastníkov
Registrácia