Organizácia študijných informácií

Témy

  • Náčrt problémov súvisiacich s nesprávnou organizáciou študijných informácií a materiálov
  • Kategórie digitálnych nástrojov (aplikácií) a ich využitie v rámci štúdia (manažment času, úloh, poznámok atď.)
  • Digitálne nástroje prevencie neželaného správania (budovanie dobrých návykov, redukcia rušivých podnetov)

Cieľová skupina: Bc. a Mgr., všetky ročníky

24. apríla 2024 o 16.00 h – Organizácia informácií

Miesto: Ústredná knižnica FiF UK (Múzejná ul. 10, študovňa, 2. poschodie)
Max. 20 účastníkov
Registrácia