Hodnotenie zdrojov

Témy

  • Charakteristiky kvalitného akademického výstupu (seminárnej práce, referátu, kvalifikačnej práce atď.)
  • Znaky vedeckých/odborných a populárnych informácií (zdrojov)
  • Pomôcky (metódy), ktoré možno využiť pri posudzovaní kvality/vhodnosti informačných zdrojov
  • Znaky predátorského publikovania

Cieľová skupina: Bc. a Mgr., všetky ročníky

10. apríla 2024 o 16.00 h – Hodnotenie zdrojov

Miesto: Ústredná knižnica FiF UK (Múzejná ul. 10, študovňa, 2. poschodie)
Max. 20 účastníkov
Registrácia

18. apríla 2024 o 18.00 h – Hodnotenie zdrojov (online)

Platforma: MS Teams
Registrácia