Ako citovať podľa ISO 690

Témy

  • Schémy bibliografických odkazov (monografie, články, kapitoly, príspevky v tradičných a elektronických zdrojoch, webové sídla a stránky, videá, príspevky na sociálnych médiách, záverečné práce)
  • Praktické precvičovanie citovania

Seminár sa nevenuje iným citačným normám (APA atď.).
Cieľová skupina: Bc. a Mgr., všetky ročníky

16. apríla 2024 o 17.00 h – Ako citovať podľa ISO 690

Miesto: učebňa N418 (Múzejná ul. 10, 4. poschodie)
Max. 60 účastníkov
Registrácia