VIDEOSERIÁL POMÔŽE CUDZINCOM UČIŤ SA PO SLOVENSKY

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk na FiF UK pripravilo pre študentov učiacich sa po slovensky 12-dielny videoseriál Katherine in Slovakia, určený pre úrovne A1 až A2.

Hlavnou postavou je Američanka Katherine Gajdoš, ktorá prichádza na Slovensko, aby spoznala krajinu, zlepšila sa v slovenčine a zoznámila sa so svojimi príbuznými. Videoseriál zobrazuje komunikačné situácie, v ktorých sa bežne ocitá cudzinec v zahraničí – orientáciu v meste, kúpu cestovných lístkov, obed v reštaurácii, návštevu priateľov či príbuzných a podobne. Videá obsahujú aj slovenské titulky pre lepšie porozumenie.

V hlavnej úlohe Američanky Katherine sa predstavila známa herečka Dominika Žiaranová. Vo vedľajších úlohách účinkujú ďalší slovenskí herci, ako napríklad Jakub Jablonský, Ingrid Hanzelová, Vladimír Kittler, Mária Breinerová či divadelná režisérka a absolventka Filozofickej fakulty UK Adriana Totiková.

Videá sú dostupné na platforme www.e-slovak.sk, ktorá je jedným z projektov Studia Academica Slovaca. Zaregistrovaní používatelia tam nájdu tiež ponuku tútorovaných a netútorovaných kurzov slovenčiny pre úrovne A1 a A2.

K videoseriálu čoskoro pribudne učebnica slovenčiny pre cudzincov, ktorú pripravujú členky a spolupracovníčky tímu Studia Academica Slovaca Júlia Choleva, Zuzana Krchová, Michaela Mošaťová a Veronika Svoradová.

NEW VIDEO SERIES HELPS FOREIGNERS LEARN SLOVAK

Studia Academica Slovaca – The Centre for Slovak as a Foreign Language at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava produced Katherine in Slovakia, a 12-episode video series, for students learning Slovak at the A1 – A2 proficiency levels.

Katherine Gajdoš, an American with Slovak roots, is the main character. She arrives in Slovakia in order to get to know the country, improve her Slovak, and meet her Slovak relatives. The videos show communication situations which foreigners often encounter abroad – finding their way in the city, buying tickets for public transportation and travelling, dining in a restaurant, or visiting friends and family. The videos contain Slovak subtitles for better understanding.

The lead role of Katherine from the United States is performed by popular actress Dominika Žiaranová. Other Slovak actors appear in supporting roles, including Jakub Jablonský, Ingrid Hanzelová, Vladimír Kittler, Mária Breinerová and stage director and Comenius University Faculty of Arts graduate Adriana Totiková.

The series is available online at www.e-slovak.sk, which is one of the projects of Studia Academica Slovaca. The website also offers tutored and self-learning courses of Slovak for the A1 and A2 proficiency levels for registered users.

A textbook of Slovak for Foreigners completing the video series is soon to be published, written by members and collaborators of the team at Studia Academica Slovaca – Júlia Choleva, Zuzana Krchová, Michaela Mošaťová and Veronika Svoradová.