V KNIŽNICI FIF UK BOL OTVORENÝ KÓREJSKÝ KÚTIK

Stály zástupca veľvyslanca Kórejskej republiky Kim Pjongdžun a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar otvorili 8. júna 2022 Kórejský kútik v priestoroch Ústrednej knižnice FiF UK.

Kórejský kútik (Korea Corner) je jednou z iniciatív vlády Kórejskej republiky v oblasti šírenia kórejskej kultúry vo svete. Prostredníctvom vystavených predmetov má za cieľ jednoduchým spôsobom priniesť živý obraz o tradičnej kórejskej hmotnej kultúre a priblížiť ju tak aj na Slovensku. Predmety sú vystavené v priestoroch Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK vo vitrínach, aby si ich študenti či iní návštevníci knižnice mohli ľahšie prezrieť. Nachádzajú sa tu prvky z tradičného odievania Kórejčanov, prvky z tradičného hrnčiarstva, rezbárstva, stolárstva, kaligrafie, či výroby doplnkov do domácnosti.

Kútik je vybavený dvomi počítačmi, na ktorých sa okrem iného dajú pozerať kórejské filmy či prezerať kórejské databázy odborných článkov. V rámci kútika sa nachádzajú kórejské knihy s niekoľkými desiatkami pozícií, ktoré sú katalogizované v rámci Ústrednej knižnice. Knihy sú písané v anglickom jazyku, aby si ich vedel prečítať čo najširší okruh záujemcov o kórejskú kultúru.

Kórejský kútik má pomôcť sprostredkovať kórejskú kultúru aj študentom kórejských štúdií na Filozofickej fakulte. Zároveň je miestom, kde sa v budúcnosti môžu uskutočňovať rôzne výstavy zamerané na kórejskú kultúru. Kórejský kútik je sponzorským darom Kórejskej nadácie (Korea Foundation) v spolupráci s Veľvyslanectvom Kórejskej republiky na Slovensku. V blízkej budúcnosti očakávame rozšírenie zbierky predmetov tradičnej kórejskej kultúry a knižného fondu.

Mgr. Miloš Procházka, PhD.
Katedra východoázijských štúdií FiF UK