SMÚTIME ZA NAŠÍM ŠTUDENTOM, KTORÝ SA STAL OBEŤOU NENÁVISTI

Večer 12. októbra 2022 bol chladnokrvne zavraždený Matúš Horváth, študent Filozofickej fakulty UK. Podľa predbežných informácií sa spolu s Jurajom Vankuličom stali obeťami chorej zloby a nenávisti pre svoju autentickosť, obeťami tupej nevraživosti namierenej proti celej komunite LGBT+ ľudí.

Matúš bol jedným z nás, patril k akademickej obci našej fakulty. Bol ako ostatní: s chuťou sa vzdelávať, poznať vzdialené kultúry a jazyky, spoznávať pestrú farebnosť života. Na jeho pamiatku na našej budove veje čierna zástava a vedľa nej dúhová, pretože odmietame akékoľvek postoje a ideológie, ktoré sú živnou pôdou pre nepriateľstvo voči LGBT+ komunite a iným menšinám.

Sme šokovaní správou o jeho smrti, kladieme si otázku, prečo a ako sa to mohlo stať. Zároveň tušíme, poučení históriou či skúmaním spoločnosti, aj možné odpovede – nenávistné naratívy voči  sexuálnym aj iným menšinám, vyslovované bez akejkoľvek zodpovednosti a súdnosti, sa valia z rôznych zdrojov, aj tých politických. Zahlcujú verejný priestor, sociálne médiá a, žiaľ, neraz dopadajú na úrodnú pôdu. Agresívne, nenávistné prejavy, ubližovanie iným, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nevyhovujú predsudkami deformovaným názorom, sú plazivým zlom, ktoré povedie len k ďalšiemu utrpeniu, ak sa mu rázne nepostavíme a ak k nemu budeme zaujímať alibistický postoj. Toto zlo nesmieme bagatelizovať, je potrebné mu povedať rázne NIE: nie na mojej fakulte, nie na mojej univerzite, v mojom meste, štáte, nikde vo svete. Toto rázne nie skúsme rozmeniť na drobné a pretaviť do našich každodenných aktivít, či už pedagogických, alebo iných.

Ako fakulta humanitného a spoločenskovedného zamerania sa nielen hlásime k hodnotám tolerancie, humanizmu, slobody a spravodlivosti, ale týmto témam sa aj odborne venujeme. Zaviazali sme sa uplatňovať princípy solidarity, ústretovosti a nediskriminácie. Tragická smrť nášho študenta Matúša Horvátha, ktorého život vyhasol pre nenávisť a intoleranciu, nás zaväzuje urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa tieto hodnoty stali riadiacimi princípmi našej každodennosti – aby sme banalitu zla vymenili za všadeprítomnosť dobra.


Vedenie FiF UK

Predsedníctvo AS FiF UK