SEMINÁR O MUZIKOTERAPII SO ŠPIČKOVOU MUZIKOTERAPEUTKOU

Pozývame na seminár „Muzikoterapia – smerovanie, perspektívy a vybrané oblasti klinickej praxe“ s medzinárodne uznávanou muzikoterapeutkou prof. Barbarou L. Wheeler (USA). Dozviete sa novinky zo sveta výskumu, o jej skúsenostiach s muzikoterapiou v onkológii a neurorehabilitácii. 21. júna 2022, 9.00 – 15.30 h, miestnosť G127.

Príďte si vypočuť novinky o globálnych trendoch v muzikoterapii, o muzikoterapii v onkologickej praxi a v neurorehabilitácii z úst prof. Barbary L. Wheeler PhD, MT- BC (USA), medzinárodne uznávanej muzikoterapeutky, ktorá bude prednášať na pôde FiF UK. Prednášky budú tlmočené do slovenčiny.

Podujatie spoluorganizujú Katedra muzikológie FiF UK, Asociácia muzikoterapeutov Slovenska, špecializované centrum muzikoterapie Centrum Amadeus.

Počet miest je obmedzený. Rezervácie posielajte mailom na: rezervaciacentrumamadeus.sk
Miesta budú rezervované po uhradení vstupného poplatku 20 € / študenti 10 €.

Pozvánka na podujatie

Prof. Barbara L. Wheeler PhD, MT- BC, je emeritnou profesorkou na  Montclair State University v New Jersey, USA, kde prednášala v rokoch 1975 – 2000. V roku 2000 iniciovala muzikoterapeutický výskum na University of Louisville v Kentucky. V roku 2011 odišla do dôchodku. Je autorkou, spoluautorkou, editorkou viacerých odborných publikácií a množstva článkov venovaných muzikoterapii. Aktívne sa venuje prednáškovej činnosti v USA a v zahraničí, okrem iného pôsobí aj ako inštruktorka na Hudobnej akadémii Karola Szymanowského v poľských Katoviciach. Má bohatú muzikoterapeutickú klinickú prax s rôznorodou klientelou. Je bývalou prezidentkou Americkej muzikoterapeutickej asociácie. V roku 2017 jej bola udelená Cena za celoživotný prínos Svetovou federáciou muzikoterapeutov a v roku 2019 Americkou muzikoterapeutickou asociáciou.