OSLAVY STOROČNICE FAKULTY POKRAČOVALI SLÁVNOSTNÝM OCENENÍM OSOBNOSTÍ

Počas celého akademického roka si Filozofická fakulta UK pripomína svoje storočné jubileum. Súčasťou osláv bola aj slávnosť v Moyzesovej sieni 19. mája 2022, pri ktorej dekan fakulty prof. Marián Zouhar udelil pamätné medaily osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj fakulty.

„Len na určitý čas sme študentmi, pedagógmi či zamestnancami. Kým tieto roly hráme, je našou povinnosťou zabezpečiť, aby pretrvali a by ich na seba mohli prevziať ďalší. Hoci nikoho z nás nemožno stotožniť s fakultou alebo s jej časťou, predsa len jej osud a budúcnosť závisí od nás a od toho, ako sa svojich rolí zhostíme,“ uviedol vo svojom príhovore k oceneným dekan prof. Marián Zouhar. Medaily si z jeho rúk prevzali emeritní profesori fakulty, členovia vedeckej rady, dlhoroční administratívni zamestnanci, ale aj bývalí študenti fakulty, ktorí prejavili svoju statočnosť v prelomových rokoch 1968 a 1989. Ocenené boli tiež študentské spolky, ktoré pôsobia na fakulte. Medaila bola udelená aj 102-ročnej Kataríne Herrmannovej, zrejme najstaršej žijúcej absolventke fakulty.

Na slávnosti vystúpili členovia študentského divadelného spolku ActofKAA, ktorí zahrali vtipné scény zo študentského života na fakulte. Vyvrcholením bol koncert špičkového huslistu Milana Paľu a klaviristky Kataríny Paľovej, ktorí zahrali skladby Pascala Manolisa, Eugena Suchoňa a Valentina Bibika.

Slávnostný deň bol zavŕšený večerným koncertom starých rómskych piesní, zozbieraných muzikologičkou dr. Janou Belišovou z Katedry muzikológie FiF UK, ktoré zazneli v Moyzesovej sieni v podaní speváčky Ivy Bittovej, manželov Dreveňákovcov a nórsko-slovenského orchestra Angrusori.