FAKULTU NAVŠTÍVIL VEĽVYSLANEC ARGENTÍNY

Veľvyslanec Argentíny a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar rokovali o možnostiach spolupráce s argentínskymi inštitúciami.

Veľvyslanec Argentíny Gustavo Eduardo Ainchil navštívil 28. marca 2022 dekana Filozofickej fakulty UK prof. Mariána Zouhara a spolu s vedúcim Katedry romanistiky FiF UK doc. Bohdanom Ulašinom hovorili o nadviazaní kontaktov s argentínskymi univerzitami. Stretnutia sa zúčastnila aj splnomocnenkyňa ministra a vedúca misie María Fabiana Loguzzo a radca veľvyslanectva Martín Via.

„Predmetom stretnutia boli aj ďalšie možnosti rozvoja spolupráce ako kultúrne, literárne a odborné prednášky pre študentov, podpora prekladania diel argentínskej literatúry do slovenčiny či vzájomná pomoc pri skúmaní a mapovaní argentínsko-slovenských vzťahov v minulosti a dnes,“ uviedol doc. Bohdan Ulašin, vedúci Katedry romanistiky FiF UK.